Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 11. Drepturile omului, diversitate culturală şi coeziune socială

Aplicarea acestui principiu oferă asigurări că toţi cetăţenii sunt protejaţi şi respectaţi şi nimeni nu este discriminat sau exclus;acţiunea 1.

În sfera de influenţă a autorităţii locale, drepturile omului sunt respectate, protejate şi puse în aplicare, iar discriminarea pe orice motiv este combătută.


indicatori
  • Autoritatea locală asigură ca toate grupurile diferite să fie implicate, fiind puse în aplicare măsuri de combatere a discriminării, și definite obiective specifice în acest sens, prezente în toate politicile sociale.
  • Autoritatea locală ia măsuri pentru a proteja cetățenii împotriva discriminării și excluderii sociale.
acţiunea 2.

Diversitatea culturală este tratată ca o valoare şi se fac eforturi continue pentru a se asigura că toţi participă la viaţa comunităţii locale, că se identifică cu comunitatea şi că nu se simt excluşi.


indicatori
  • Autoritatea locală promovează în mod activ diversitatea și coeziunea socială, în cele mai bune interese ale tuturor cetățenilor, prin punerea la dispoziție a resurselor necesare, susţinerea și subvenționarea activității ONG-urilor, promovarea dialogului și încurajarea parteneriatelor între diverși actori sociali.

 


acţiunea 3.

Sunt promovate coeziunea socială şi integrarea zonelor defavorizate.


indicatori
  • Autoritatea locală a stabilit obiective clare în scopul îmbunătățirii coeziunii sociale și a maximizării potențialul diversității culturale, prin încurajarea interacţiunii inter-culturale.
  • Autoritatea locală a adoptat planuri individuale pentru grupuri specifice dezavantajate (adică, Planul de auto-suficiență, Planul pentru drepturile copiilor și tinerilor, etc.).
acţiunea 4.

Se asigură accesul la serviciile esenţiale, pentru categoriile defavorizate ale populaţiei.


indicatori

Politicienii și personalul asigură, împreună cu toți partenerii strategici, încorporarea şi transpunerea obiectivelor de egalitate în strategii specifice, planuri, și furnizarea de servicii publice.
 

În această localitate, drepturilor omului sunt respectate și punerea în aplicare a acestora progresează pe toate segmentele de populație.

 

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida