Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 12. Responsabilitate

Oferă asigurări că  aleşii locali şi funcţionarii publici îşi asumă responsabilitatea şi sunt traşi la răspundere pentru acţiunile lor;acţiunea 1

Toţi factorii de decizie, individuali şi colectivi, îşi asumă responsabilitatea pentru deciziile lor.


indicatori
  • Toți cei care participă în procesul de luare a deciziilor sunt conştienţi în legătură cu responsabilităţile colective şi individuale pe care şi le asumă pentru deciziile luate, acestea fiind specificate foarte clar într-un cadru legal şi în descrierea job-urilor corespunzătoare.
acţiunea 2.

Deciziile sunt raportate, explicate şi pot fi supuse sancţiunii cetăţenilor.


indicatori
  • Consiliul pregăteşte rapoarte publice în mod periodic (sau cel puțin anual), pentru a explica şi justifica deciziile care au fost luate.
  • Cadrul juridic al autorităţii locale include detalii cu privire la raportarea, explicarea și sancționarea deciziilor, fapt bine înțeles de către reprezentanții aleşi, funcţionari și cetățeni.
  • Rapoartele și alte documente vor fi accesibile și puse la dispoziția publicului.

acţiunea 3.

Există măsuri eficiente împotriva administrării defectuoase şi împotriva acţiunilor autorităţilor locale care încalcă drepturile civile.


indicatori
  • Autoritatea locală dispune de un audit transparent și independent, după cum este prevăzut în cadrul legal. Modalitățile de efectuare a controlului sunt respectate și considerate ca fiind independente şi obiective, fără frică sau favoruri.
  • Auditorii ştiu cu exactitate cine se face responsabil pentru fiecare decizie luată, iar cei care participă la luarea deciziilor se prezintă benevol pentru un control public.
  • Autoritatea locală are un proces pentru remediere obiectiv şi solid, după cum este prevăzut în cadrul său legal, împotriva administrării defectuoase și împotriva acțiunilor autorităților locale care încalcă drepturile civile, în conformitate cu normele, reglementările și cele mai bune practici.

În această localitate, oficialii îşi pot explica eficient deciziile locuitorilor săi.

 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida