Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 2: Receptivitate
Acţiune 1

Obiectivele, regulile, structurile şi procedurile sunt adaptate aşteptărilor legitime şi necesităţilor cetăţenilor


INDICATORI
  • În toate procesele de luare a deciziilor există orientări și proceduri clare pentru funcționarii și reprezentanții aleși.
  • Autorităţile Publice Locale se asigură că toți reprezentanții aleși au la inimă interesele populației locale.

Acţiune 2

Serviciile publice sunt asigurate, iar la cereri și plângeri se răspunde într-un interval de timp rezonabil.


INDICATORI
  • A fost elaborată și pusă în aplicare o procedură de plângeri individuale în ceea ce privește funcționarea serviciilor și a autorităților publice locale, cu indicarea termenelor de răspuns, și există dovezi că aceasta este utilizată.
  • Informații cu privire la plângerile făcute cu privire la municipalitate și răspunsurile la plângerile, inclusiv orice modificare rezultată este pusă la dispoziția angajaților, reprezentanților aleși și cetățenilor.
  • În cazul în care sunt necesare schimbări în politica și furnizarea de servicii, acestea sunt realizate în urma cercetărilor, rapoartelor, consultațiilor, reclamațiilor și altor metode de introducere. Modificările operate sunt făcute publice.
  • Autorităţile Publice Locale dau dovadă de grijă bună faţă de "client", prin asigurarea faptului că serviciile sunt furnizate de către un personal bine pregătit și în cunoștință de cauză care înțelege nevoile populației locale.

instrumentele centrului de expertiză a consiliului europei
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida