Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 3. Eficacitate şi eficienţă

acţiune 1
Rezultatele corespund obiectivelor aprobate.

indicatori
Autoritatea locală îşi planifică activităţile şi bugetul în corespundere cu planurile de orientare strategică la nivel operaţional.


acţiune 2

Resursele disponibile sunt utilizate într-o modalitate optimală.


indicatori
Informaţiile privind performanţa sunt colectate şi analizate periodic. Autoritatea locală confruntă decalajul dintre indicatorii de performanţă aşteptată şi efectivă.


acţiune 3
Sistemele de gestionare a competenţei permit evaluarea şi ameliorarea eficienţei şi eficacităţii serviciilor

indicatori
  • Autoritatea locală elaborează și implementează un cadru de management al performanței care acoperă toate obiectivele sale, serviciile și funcțiile, inclusiv indicatorii, și raportează periodic despre situaţia curentă, precum şi despre evoluţia şi performanţa acestor indicatori.
  • Autoritatea locală face schimb de experienţă cu alte autorităţi locale, utilizând informaţia pentru îmbunătăţirea propriilor indicatori de performanţă, randament şi efectivitate.
  • Autoritatea locală elaborează un document de evaluare strategică şi operaţională pentru evaluarea politicilor publice.
  • Autoritatea locală ia în considerare rezultatele evaluărilor sale în contextul implementării pe viitor a politicilor publice.


acţiune 4

Auditul este efectuat la intervale regulate de timp în scopul evaluării şi îmbunătăţirii serviciilorindicatori
  • Procedurile, rapoartele de performanţă şi sistemele de informare sunt verificate în mod independent, iar rezultatele sunt raportate consilierilor.
  • Toate serviciile şi funcţiile improtante sunt revizuite periodic şi la anumite intervale de timp, pentru a evalua eficienţa şi impactul acestora.
  • Autorităţile locale duc evidenţa înregistrărilor necesare pentru a asigura sporirea indicatorilor de eficienţă şi efectivitate.

Per ansamblu, oamenii din această localitate sunt destul de satisfăcuţi de serviciile oferite de autoritateA locală
 

instrumentele centrului de expertiză a consiliului europei
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida