Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 4. Deschidere şi transparenţă
acţiune 1
Deciziile sunt luate şi puse în aplicare în conformitate cu normele şi regulamentele în vigoare


indicatori
  • Autoritatea locală funcţionează în baza unui cadrul legal clar şi bine înţeles, care este cunoscut de toţi localnicii.
  • Cadrul legal al autorităţii locale include o schemă explicită a procesului de delegare a sarcinilor şi luare a deciziilor, astfel încât sunt bine-stabilite persoanele care urmează să-şi asume anumite responsabilităţi, în baza anumitor decizii luate, inclusiv modalităţile de luare a deciziilor, punerea lor în aplicare şi mediatizarea acestora. 
  • Autoritatea locală ia deciziile şi le pune în aplicare într-o manieră deschisă, transparentă, responsabilă şi în timp util, în concordanţă cu normele şi regulamentele şi care corespund standardelor internaţionale ale bunelor practici.
  • Există o cale legală de recurs împotriva deciziilor, care este accesibilă pentru toţi şi înţeleasă.
  • Opoziţia are dreptul să vină cu propuneri, interpelări şi să introducă amendamente. De asemenea, opoziţia are dreptul să solicite întrunirea comitetelor pentru a fi puse în discuţie anumite subiecte importante şi are dreptul de a avea reprezentanţi în anumite organisme ale autorităţii locale.

acţiune 2
Publicul are acces la toate informaţiile care nu sunt clasate din motive clar specificate de lege (cum ar fi protecţia vieţii private sau asigurarea imparţialităţii în procedurile de achiziţii publice


indicatori
  • Autorităţile locale asigură contactul regulat şi facilitat dintre cetăţeni şi dintre cetăţeni şi reprezentanţii aleşi.
  • Autorităţile locale informează activ populaţia.
  • Şedinţele municipalităţii sunt deschise publicului şi mass-mediei, iar agendele şi documentele sunt făcute publice.

acţiune 3
Informaţiile despre decizii, punerea în aplicare a politicilor şi rezultatele obţinute sunt aduse la cunoştinţa publicului astfel încât acesta să poată urmări eficient şi să  contribuie la acţiunile autorităţilor locale


indicatori
  • Autoritatea locală are un program de lucru adoptat pentru o perioadă de 12 luni, aprobat de către cetăţeni şi reprezentanţi aleşi, fiind pus la dispoziţia publicului larg.
  • Reprezentanţii aleşi sunt deschişi pentru mass-media, oferindu-le informaţia necesară.

 

Această autoritate locală îşi face bine treaba de a informa cetăţenii privind problemele de pe agenda politică locală

instrumentele centrului de expertiză a consiliului europei
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida