Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 5. Preeminenţa legii

Acţiune 1
Autorităţile locale respectă legea şi hotărârile instanţelor judecătoreşti.

Indicatori
  • Autoritatea locală se informează tuturor legilor de reglementărilor în vigoare. 
  • Autoritatea locală raportează în mod public despre toate hotărârile şi sancţiunile judecătoreşti luate conform legislaţiei infracţiunilor comise.

acţiune 2
Normele şi regulamentele sunt adoptate în conformitate cu procedurile definite de către lege ; acestea sunt aplicate în mod imparţial

indicatori
  • Normele şi regulamentele sunt adoptate în concordanţă cu procedurile prevăzute de lege.
  • Normele şi regulamentele sunt aplicate în mod imparţial.

În această LOCALITATE, sunt prioritare intersele colective şi nu cele individuale.
 
instrumentele centrului de expertiză a consiliului europei
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida