Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 6. Conduita eticăAcţiune 1

Interesul public este prioritar faţă de interesele individuale.


indicatori
  • Politicile publice sunt elaborate ţinându-se cont de contribuţia autorităţii publice locale la bunăstarea generală a localităţii.
  • Interesele publice locale stau la baza alocării resurselor bugetare ale localităţii.

acţiune 2

Există măsuri eficiente de a preveni şi combate toate formele de corupţie.

indicatori
  • Standardele etice aşteptate de la oficiali şi reprezentanţii aleşi sunt specificate în Codul de conduită. Acestea presupun anumite cerinţe referitor la interese, cadouri, ospitalitate, care urmează să fie înregistrate în registre disponibile publicului.
  • Au fost adoptate proceduri specifice pentru luarea deciziilor în localităţi predispuse spre fenomenul corupţiei, inclusiv achiziţiilor publice, vânzării activelor municipale, precum şi acordarea permisiunilor şi licenţelor.
  • Anual, sunt întreprinse controale anti-corupţie, de exemplu prin intermediul auditului intern sau extern.
  • Politicile de personal necesită ca angajaţii să fie desemnaţi, promovaţi şi premiaţi după merite, şi/sau desciplinaţi în conformitate cu procedurile adoptate.

acţiune 3

Conflictele de interese sunt declarate în timp util, iar persoanele implicate urmează să se abţină de la participarea în procesul luării deciziilor relevante.


indicatori
  • Reprezentanţii aleşi şi personalul trebuie să declare orice potenţial conflict de interese care ar putea afecta procesul de luare a deciziilor, urmând să se abţină de la participarea în procesul luării deciziilor relevante.
  • Autorităţile locale asigură ca achiziţiile publice să aibă loc într-un mod efectiv şi eficient, în baza unor criterii prestabilite.
  • Autorităţie publice asigură acces liber publicului la documentele privind achiziţiile publice.

În aceasă localitate, toate persoanele se bucură de tratament egal, indiferent de relaţiile cu reprezentaţii sau funcţionarii aleşi
 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida