Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Principiul 7. Competenţă şi capacitate
.
.
Acţiunea 1

Aptitudinile profesionale ale celor implicaţi în procesul de guvernare sunt menținute și consolidate în permanență, în vederea îmbunătățirii eficienţei și a impactului acestora.


indicatori
  • Autoritatea locală identifică competenţele necesare pentru a furniza în mod cât mai eficient serviciile sale, angajându-se să efectueze un control periodic pentru a identifica lacunele care ar compromite planul strategic de lucru.
  • Autoritatea locală administrează un sistem pentru dezvoltarea personală a angajaţilor săi.
acţiunea 2

Funcţionarii publici sunt motivați să-şi îmbunătățească permanent performanța.


indicatori
  • Au fost luate măsuri pentru a recompensa performanță bună și de a îmbunătăți rezultatele slabe.
  • Autoritatea locală dispune de o politică de recrutare şi selecţie şi proceduri care sunt făcute publice şi implementate în mod consecvent.
  • Este elaborat, implementat și monitorizat un plan de instruire care ar asigura toate necesităţile training-urilor pentru dezvoltarea permanentă a competenţelor profesionale, cu scopul de a preveni eventualele obstacole care ar periclita eficienţa serviciilor oferite. 
  • Autoritatea locală revizuie implementarea şi rezultatele recrutării şi training-urilor.

 


acţiunea 3

Sunt create metodologii şi proceduri practice folosite în scopul de a transforma competeneţele în capacităţi de lucru şi de a obţine rezultate mai bune.


indicatori
  • Criteriile de selecţie sunt determinate pentru fiecare post, fiind comunicate tuturor candidaţilor. Criteriile reflectă cerinţele esenţiale pentru job şi nu exclud nicio categorie socială.
  • Performanţele personalului sunt permanent evaluate, ca parte a unui proces sistematic.
Majoritatea funcţionarilor aleşi în această localitate sunt oameni competenţi care (de obicei) ştiu ce au de făcut.
 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida