Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Produse medicale
Produse medicale
De la o pastilă simplă până la cele mai sofisticate tratamente, toate medicamentele fabricate şi vândute în Europa sunt supuse normelor stricte în ceea ce priveşte calitatea, eficienţa şi securitatea.

Lucrările Consiliului Europei vizează controlul asupra calităţii medicamentelor în Europa, precum şi domenii particulare ce ţin de sănătate.

Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor şi Îngrijirea Sănătăţii al Consiliului Europei este responsabil de aceste activităţi. În 1964, Consiliul Europei a adoptat Convenţia referitoare la elaborarea unei farmacopee europene, care a intrat în vigoare la 8 mai 1974.
 

contrafacerea produselor medicale

 

Convenţia Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare care amenință sănătatea publica (Convenţia Medicrime), adoptată la Moscova la 28 octombrie 2011, este primul instrument internaţional de drept penal care obligă statele Părţi să incrimineze: fabricarea produselor medicale contrafăcute; furnizarea, oferirea de a furniza, precum şi traficul de produse medicale contrafăcute; falsificarea de documente; fabricarea neautorizată sau furnizarea de produse medicale şi introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale care nu sunt conforme cerinţelor.

În conformitate cu prevederile Convenţiei, fiecare Parte urmează să ia măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiuni în conformitate cu cadrul legislativ naţional, fabricarea intenţionată de produse medicale contrafăcute, substanţe active, excipienţi, componente, materiale şi accesorii. De asemenea, se specifică că fiecare stat în momentul semnării sau în momentul depunerii  instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare, printr-o declaraţie adresată Secretarului General al Consiliului Europei, poate să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai în cazuri sau condiţii specifice, prevederea menţionată mai sus, cu privire la excipienţi, componente şi materiale.
 

Informaţii suplimentare

Convenţia Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare care amenință sănătatea publica (Convenţia Medicrime)
Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare care amenință sănătatea publica


 

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida