Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Program Transnaţional de Cooperare în Sud-Estul Europei
Programul Operaţional 'Europa de Sud-Est (ESE)
 
Programul de cooperare transnaţional în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)
 
La 20 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat „Programul de cooperare transnaţională” pentru perioada 2007-2013. Acest program implică sprijin comunitar pentru regiuni din 16 ţări - state membre, ţări candidate, ţări candidate potenţiale şi ţări terţe.
 
- Pentru 14 ţări zona eligibilă reprezintă întreg teritoriul ţării, şi anume Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, România, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Slovacia, Slovenia şi Moldova;
 
- În 2 ţări doar anumite regiuni sunt eligibile. În Italia regiunile eligibile sunt: Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, iar în Ucraina: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast şi Odessa Oblast.
 
Aceasta reprezintă o populaţie totală de 200 de milioane. Bugetul total al programului este de 245 de milioane de euro şi asistenţa comunitară prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) se ridică la 206 milioane de euro.

Obiectivul strategic general al programului este de a îmbunătăţi „procesul de integrare teritorială, economică şi socială şi de a contribui la coeziune, stabilitate şi competitivitate” prin dezvoltarea parteneriatelor transnaţionale. Programul se axează pe patru priorităţi tematice: Inovare, Mediu, Accesibilitate şi Dezvoltare urbană durabilă. Acest program va reprezenta o ocazie concretă pentru Balcanii de Vest de a se apropia de Uniunea Europeană şi va aprofunda relaţiile cu ţările vecine ale UE.

Prioritatea 1: Facilitarea inovării şi a spiritului antreprenorial

vizează să contribuie în mod specific la dezvoltarea viitoare a Europei de Sud-Est ca un spaţiu al inovării, să faciliteze inovarea, spiritul antreprenorial şi economia cunoaşterii şi să sporească integrarea şi relaţiile economice în zona de cooperare. Aceste obiective pot fi atinse prin dezvoltarea reţelelor tehnologice şi de inovare, promovarea unui mediu favorabil spiritului antreprenorial inovator şi îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru inovaţie. Exemple de proiecte care pot fi sprijinite includ: studii de fezabilitate, cursuri comune de formare legate de inovare şi tehnologie, crearea de reţele de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) etc.

Prioritatea 2: Protecția și îmbunătățirea mediului

şi o mai bună gestionare a zonelor naturale protejate şi a altor zone naturale/seminaturale, să depăşească constrângerile impuse de barierele naţionale, să prevadă viitoarele ameninţări şi oportunităţi de mediu şi să dezvolte acţiuni comune transnaţionale pentru protecţia naturii şi a persoanelor. Aceste obiective pot fi atinse prin gestionarea integrată a apei şi prevenirea şi gestionarea inundaţiilor, prevenirea riscurilor de mediu, gestionarea resurselor naturale şi promovarea eficienţei resurselor şi a energiei. Exemple de proiecte ar include: sisteme comune de protecţie civilă, mecanisme comune de avertizare, strategii pentru turismul rural şi maritim, dezvoltarea reţelelor privind „industriile verzi” etc.

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea accesibilităţii vizează să facă legătura

între actorii locali şi regionali şi reţelele europene (inclusiv transportul rutier, feroviar, fluvial şi maritim). Acest aspect include infrastructura fizică precum şi accesul la societatea informaţională. De asemenea, promovează pregătirea coordonată pentru dezvoltarea reţelelor de accesibilitate şi sprijinirea multimodalităţii. Acest obiectiv poate fi atins prin coordonarea promovării, planificării şi funcţionării reţelelor de transport primare şi secundare, dezvoltarea strategiilor de combatere a „diferenţelor de infrastructură digitală” şi îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru platformele multimodale.

Prioritatea 4: Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale pentru zonele de creştere durabilă

Acest obiectiv vizează rezolvarea disparităţilor din ce în ce mai mari între anumite regiuni şi oraşe din Europa de Sud-Est şi determinarea unui tip de dezvoltare „policentric”. Obiectivul poate fi îndeplinit prin abordarea provocărilor problemelor cruciale care afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezare, promovarea unui model echilibrat de zone de creştere atractive şi accesibile şi promovarea unor valori culturale ca element activ al dezvoltării. Exemple de acţiuni ar include: dezvoltarea cooperării în domeniul infrastructurii publice şi a serviciilor publice, soluţii de cooperare pentru reînnoirea urbană, planuri pentru restructurarea fostelor baze militare, pentru mai buna gestionare a siturilor arheologice etc.

Prioritatea 5: Asistenţa tehnică în vederea sprijinirii implementării şi a consolidării capacităţilor

va contribui la punerea în aplicare eficace a programului şi va creşte capacitatea instituţiilor şi a beneficiarilor din regiunile cuprinse în program.

Moldova

Până la moment, pentru participarea partenerilor din Moldova la prima şi cea de a doua licitaţie, activităţile au fost acoperite din fondul FEDR, în valoare de maxim 10% din bugetul proiectului. Pentru perioada viitore partenerii din Republica Moldova vor utiliza un buget dedicat din cadrul bugetului programului Interregional IPEV (circa 2 MEUR).

În mai 2008 a fost lansată prima licitaţie pentru program, în cadrul căreia au fost recepţionate 820 de aplicaţii per total, 39 fiind cu participarea partenerilor din Moldova. În final au fost aprobate spre finanţare 40 de propuneri de proiecte (pentru un buget de 76.6 MEUR), 5 dintre care cu participarea partenerilor din Republica Moldova, bugetul accesat de aceştia fiind de circa 300.000 Euro.

Cea de a doua licitaţie a fost lansată in noiembrie 2009, în cadrul căreia au fost recepţionate 598 de aplicaţii. Procesul s-a soldat cu contractarea a 21 de proiecte (cu un buget de 37 MEUR), dintre care doar 2 proiecte implică participarea partenerilor din Republica Moldova. Diminuarea participării partenerilor din Republica Moldova în cadrul acestui program poate fi explicată de incertitudinea financiară şi dificultăţile de management ce oferă capacitatea de „partener de 10%” .

Licitaţia a treia a fost una strategică cu o anvelopă financiară de 30 MEUR din FEDR. Proiectele prezentate în cadrul acestei licitaţii abordează patru domenii de intervenţie:

- soluţionarea problemelor demografice cauzate de migraţia forţei de muncă,
- platforme intermodale pentru majorarea accesibilităţii în cadrul regiunii,
- schimbarea climei: evaluarea riscurilor şi elaborarea măsurilor de redresare
- politici şi mecanisme de dezvoltare a clusterelor

Pentru Republica Moldova și Ucraina a fost oferit un buget separat de 0,5 mil Euro. Licitaţia a fost lansată în luna aprilie 2011. Au fost depuse 46 expresii per total cu 18 parteneri din Moldova. Decizia privind proiectele selectate va fi luată în cadrul Comitetului Comun de monitorizare care va avea loc pe data de 15-16 februarie curent.

Licitaţia a patra este una ordinară, organizată în parele cu licitaţia a treia, anvelopa financiară fiind de 52,7 mil. Euro ERDF şi 10,3 mln. Euro IPA. Republica Moldova, împreună cu Ucraina, va avea la dispoziţie un buget separat de 1,5 mil Euro pentru asigurarea participării partenerilor în cadrul programului. In cadrul acestei licitații au fost depuse mai mult de 350 proiecte, iar Republica Moldova participă în calitate de partener în cadrul a 30 proiecte.

În luna martie 2011, CE a aprobat bugetul ENPI de 2 mil Euro pentru participarea la acest program ca membru deplin a Republicii Moldova şi Ucrainei. Acordul de Finanţare a fost semnat pe 28 decembrie 2012. Întreaga sumă de 2 mln. Euro revin RM, deoarece Ucraina nu a reușit să parcurgă procedurile interne de aprobare.

Baяa de date a proiectelor
 

Contacte
Ministerul Economiei
Stefan cel Mare 180, off. 802,
MD 2033, Chisinau
Republica Moldova
www.jts.md/ro/cooperare/

Aurelia Sarari
Tel / fax: +373 22 23 46 28
E-mail: aurelia.sarari@jts.md

Mariana Puntea
Tel / Fax: +373 22 23 46 28
E-mail: mariana.puntea@jts.mdInformaţii suplimentare

 

Căutare
Documente
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida