Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Programe inter-regionale

 

Promovarea reformelor cu ajutorul consultanţei şi expertizei europene
TAIEX și SIGMA

Programele de cooperare interregională ale Comisiei Europene au ca scop sprijinirea reformei și proceselor de tranziție în curs de desfășurare în țările partenere vecine ale UE. Acestea promovează armonizarea legislației UE,  consolidarea cooperării, integrarea economică și guvernanța democratică. Pentru a atinge aceste obiective, sunt utilizate cele două instrumente cheie "TAIEX" și "SIGMA" .

SIGMA (SUSŢINEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII SISTEMULUI DE GUVERNARE ŞI CONDUCERE) este o iniţiativă comună a Organizaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare ECONOMICĂ  (ODCE) şi a Uniunii Europene (UE), finanţată în principal de către UE. Aceasta se concentrează pe consolidarea managementului public în domenii cum ar fi reforma administrativă, achizițiile publice, etica în sectorul public, lupta contra corupției, și controlul financiar extern și intern.

TAIEX este instrumentul de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii gestionat de către Direcţia Generală Extindere a Comisiei Europene.

TAIEX acordă suport ţărilor partenere în vederea transpunerii, aplicării şi punerii în vigoare a legislaţiei UE. Este determinat de cerere şi facilitează furnizarea expertizei individualizate potrivite pentru a răspunde necesităţilor în termen scurt.

TAIEX  a fost înființat în 1996 pentru a oferi pe termen scurt,  asistență tehnică prescisa pentru țările central și est-europene candidate. TAIEX a contribuit la o buna înțelegere a  proiectelor și punerea în aplicare a legislației UE. A produs informații cu privire la legislatia UE, a organizat  vizite de studiu la Comisia Europeană și in statele membre și a oferit o echipă de experți pentru a acorda consiliere cu privire la aspectele legate de aderare.

TAIEX a fost introdusă si pentru regiunea de vecinătate în 2006 in scopul de a oferi consultanță țărilor partenere în scopul de a  pune în aplicare planurile lor in domeniul  politicii europeane de vecinătate.

Promovarea învăţămîntului superior şi mobilităţii studenţeşti


TEMPUS este un program al Uniunii Europene, care sprijina modernizarea invatamantului superior in vecinatatea UE. Programul Tempus promoveaza cooperarea institutionala intre Uniunea Europeana si Tarile Partenere si se concentreaza pe reforma si modernizarea invatamantului superior in tarile partenere din Europa de Est, Asia Centrala, Balcanii de Vest si regiunea mediteraneana.

Erasmus Mundus (2001-2013) este un program de cooperare si mobilitate universitara, care isi propune sa promoveze invatamantul superior european si comunicarea interculturala la nivel mondial. Erasmus Mundus se bazeaza pe succesul programului Erasmus (cunoscut mai ales prin bursele de mobilitate oferite studentilor) si reprezinta o deschidere catre spatiul non-european, in vederea incurajarii comunicarii intre institutii de invatamant superior, cadre didactice, studenti si cercetatori din spatiul UE si din afara lui.

ERASMUS+: noul program al UE pentru educație,formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020.

Erasmus+ își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, formare și stagii pentru tineri. Programul se va derula pe o perioadă de șapte ani și va beneficia de un buget total de 14,7 miliarde de euro. Această cifră este cu 40% mai mare decât actualul nivel al cheltuielilor și reflectă angajamentul UE de a investi în aceste domenii.

 

Promovarea cooperări intre actorii locali în UE şi în ţările partenere

CIUDAD

Programul „Cooperare în privința dezvoltării urbane și a dialogului” (CIUDAD) are obiectivul de a sprijini autorităţile locale din ţările învecinate cu UE în consolidarea capacităţii lor de planificare a unei dezvoltări urbane durabile, integrate şi pe termen lung, prin aplicarea principiilor bunei guvernanţe. Acest lucru se realizează prin consolidarea capacităţii şi promovarea înţelegerii reciproce, prin schimb de experienţă şi prin cooperare între actorii locali din UE şi din ţările învecinate cu UE în punerea în aplicare a proiectelor comune. De asemenea, Programul CIUDAD speră ca, prin crearea unor noi parteneriate şi sprijinirea celor existente (parteneriatele Sud-Sud, Est-Est şi Sud-Est) între autorităţile locale şi regionale din regiune, să aducă beneficii pe termen lung dincolo de durata programului.

Promovarea proiectelor de investiţii

Facilitatea de investiţii pentru vecinătate (NIF)

Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV) este mecanismul financiar menit să mobilizeze fonduri suplimentare pentru a acoperi nevoile de investiții ale regiunii de vecinătate cu UE  pentru infrastructuri în sectoare precum transportul, energia, mediul și aspecte sociale (de exemplu, construcții de școli sau spitale). FIV sprijină, de asemenea sectorul privat în special prin operațiuni cu capital de risc care vizează întreprinderile mici și mijlocii.

FIV a fost conceput pentru a finanța proiecte de infrastructură mari consumatoare de capital din țările partenere vizate de politica europeană de vecinătate (PEV), precum și pentru a sprijini sectorul privat. Facilitatea reunește subvenții din partea Comisiei Europene și statelor membre ale UE, cu împrumuturi de la instituțiile financiare publice europene, precum și contribuții proprii din țările partenere.

În acest sens, Uniunea Europeană sprijină prioritățile vecinilor săi  în special pentru realizarea investițiilor de viitor. Acest lucru va avea un impact pozitiv semnificativ asupra populației acestora, precum și asupra cetățenilor europeni date fiind interesele comune în stabilitate și bunăstare.

Prin punerea în comun a diferitor resurse, FIV joacă un rol-cheie în coordonarea donatorilor și creșterea eficienței ajutorului, în conformitate cu Declarația de la Paris și Agenda acțiune de la Accra. În plus, FIV sprijină punerea în aplicare a proceselor regionale și multilaterale, în special Uniunea pentru Marea Mediterană, Parteneriatul estic și Sinergia Mării Negre.

Pentru perioada 2007-2013, Comisia Europeană a alocat pentru FIV o sumă totală de 767 milioane € , care este completată de contribuții directe din partea statelor membre, păstrate într-un fond fiduciar gestionat de Banca Europeană de Investiții. Până în prezent, FIV contribuie cu o suma de 678900000 € pentru proiecte de infrastructură din sectorul privat și, valorifica un proiect cu volum total  de peste 19.3 miliarde €.

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida