Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Programul complex de consolidare instituţională
Programul complex de Consolidare instituţională 2011 – 2013 

Programul complex de consolidare instituţională (CCI) a fost propus de Comisia Europeană în Comunicarea privind Parteneriatul Estic şi reprezintă un cadru pe termen mediu elaborat de Comisia Europeană împreună cu fiecare membru al Parteneriatului Estic (PE), inclusiv Republica Moldova, servind drept instrument de consolidare eficientă a capacităţilor instituţionale pentru un anumit număr de instituţii cheie direct responsabile de elaborarea, negocierea, implementarea şi monitorizarea viitorului Acord de Asociere şi ZLSAC.
 
Buget total

Aproximativ 167M EUR planificate pentru toate ţările PaE
Alocaţia CIB a fost divizată la 5 “anvelope naţionale” şi incluse în Programele Naţionale Indicative bilaterale (NIP) 2011-2013   Moldova  - 41M EUR


Programul CCI  2011 – 2013 pentru Moldova
Contribuţia financiară a UE acordată prin intermediul Programului CCI se încadrează în Programul Naţional Indicativ IEVP (2011-2013) al Republicii Moldova. Trăsătura de bază a Programului CCI este caracterul complementar cu altă asistenţă acordată în cadrul IEVP. De suportul pentru buget şi alte măsuri instituţionale relevante pentru Acordul de Asociere şi pregătirile pentru o posibilă ZLSAC, de asemenea, se va ţine cont în cadrul Programului Naţional Indicativ.

Obiectiv

Programul CCI îşi propune să asigure consolidarea capacităţilor instituţionale în cadrul unui număr limitat de instituţii relevante, responsabile de pregătirea, negocierea, implementarea şi monitorizarea viitorului AA şi ACLAC (DCFTA) între UE şi RM

Scopul Programului este acordarea suportului în elaborarea şi revizuirea politicilor naţionale, legislaţiei primare şi secundare în domeniul reformei administraţiei publice, justiţiei şi afaceri interne, creării Zonei Economice de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană, ş.a

Pilonii CCI

1. Comunicarea Comisiei Europene privind Parteneriatul Estic  (2008)
2. Memorandum de Înţelegere între Comisia Europeană şi RM, semnat la 15 mai 2010
3. Document-cadru elaborat în baza Memorandumului de Înţelegere, semnat la 24 noiembrie 2010
4. Programele de Dezvoltare Strategică – documente naţionale de programare

STRUCTURA CCI

Alocarea financiară pentru perioada 2011 – 2013 € 41,16 milioane, dintre care 8 milioane în 2011 şi € 17 milioane în 2012 conform Fişei de Identificare, 2013 -
 
Coordonatorul CCI -  Cancelaria de Stat

Domeniile-cheie pentru consolidare instituţională
1. Reforma Administraţiei Publice
2. Stat de drept, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
3. Pregătirea ALSAC (DCFTA)

Printre instituţiile de bază care vor beneficia de suport sunt:
 • Componenta reforma administraţiei publice - Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor şi Agenţia Achiziţii Publice;
 • Componenta Statul de drept, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale - Ministerul Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală;
 • Componenta pregătirea pentru viitorul Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv - Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Inspectoratul General pentru Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, Agenţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor Alimentare, Serviciul Sănătate Publică a Ministerului Sănătăţii.
 
Instrumente pentru implementarea CCI
 • Grupuri de experţi pentru a răspunde la provocările unor reforme specifice în cadrul CCI;
 • Proiecte Twinning;
 • Stagii administrative /detaşări în/din statele-membre UE din/în Moldova;
 • Programe specializate de instruire, aferente domeniilor AA, legislaţiei UE şi ACLAC (DCFTA);
 • Suport pentru instituţia de coordonare a CCI;
 • Asistenţă tehnică, inclusiv seminare şi conferinţe ad-hoc;
 • Misiuni de evaluare TAIEX, vizite de studiu, ateliere de lucru;
 • Expertiză pe termen scurt furnizată în cadrul Programului SIGMA;
 • Burse pentru programe şi studii specializate;
 • Furnizare de echipament şi/sau infrastructură specializată, conform necesităţilor prioritare de respectare a normelor şi standardelor UE
Mai multInformaţii suplimentare
Căutare
Documente


 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida