Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinului Mării Negre 2007-2013

Programul Operaţional Comun al Mării Negre 2007-2013 este un program finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI). Scopul său este de a contribui la „o dezvoltare mai puternică şi susţinută, economică şi socială a regiunilor din Bazinul Mării Negre”.

În acest Program participă 10 ţări ca Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, Federaţia Rusa, Turcia, Ucraina, România şi Grecia. 

Scopul principal al POC al bazinului Mării Negre este de a contribui la „o dezvoltare durabilă în regiunea Bazinul Mării Negre”. 

Cu ajutorul acestui Program, comunităţile din aceasta regiune vor fi încurajate să dezvolte economia locală, soluţioneze problemele legate de mediu şi să promoveze interacţiunea dintre populaţie. 

Cele trei obiective specifice ale programului sunt următoarele:

  1. Promovarea dezvoltării economice şi sociale din zonele de frontieră
  2. Cooperarea în vederea abordării provocărilor comune
  3. Promovarea acţiunilor locale de tip interpersonal
POC al bazinului Mării Negre are ca bază trei priorităţi şi un component de asistenţă tehnică. Fiecare din cele trei priorităţi este împărţită în acţiuni

Prioritatea 1: Susţinerea parteneriatului transfrontier pentru dezvoltarea economica şi socială în baza resurselor comune

 Acţiunea 1.1 Consolidare accesului şi conexiunii între regiuni a noilor informaţii, comunicaţii, transport şi comerţ. 
 Acţiunea 1.2 Crearea unei reţele de turism pentru promovarea iniţiativei de dezvoltare a turismului comun şi a produselor tradiţionale. 
 Acţiunea 1.3 Crearea capacităţii administrative pentru elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare locală

Prioritatea 2: Repartizare resurselor şi capacităţilor pentru protecţia şi conservarea mediului înconjurător

 Acţiunea 2.1 Consolidarea bazelor comune de cunoştinţe şi informaţii care este necesară pentru soluţionarea problemelor legate de protecţia sistemelor fluviale şi maritime. 
 Acţiunea 2.2 Promovarea cercetărilor, inovaţiilor şi conştientizarea populaţiei în domeniul protecţiei şi conservării ariilor protejate
 Acţiunea 2.3 Promovarea iniţiativei de cooperare cu scopul modernizării tehnologiilor şi managementului deşeurilor solide şi a apelor reziduale

Prioritatea 3: Sprijinul reţelei culturale şi educaţionale pentru stabilirea în regiunea Bazinului unui mediu cultural comun. 

Acţiunea 3.1 Promovarea reţelei culturale şi schimbul de educaţie în regiunea bazinului Mării Negre.  
Asistenţă tehnică

Asistenţa tehnică se va baza pe două acţiuni:
  • Managementul şi implementare programei
  • Informarea, promovarea şi generarea activităţilor noi în cadrul proiectului
 La nivel naţional responsabil de coordonarea programului respectiv este Ministerul Economiei şi Comerţului.


Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida