Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Programul SIGMASIGMA (
SUSŢINEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII SISTEMULUI DE GUVERNARE ŞI CONDUCERE) este o iniţiativă comună a Organizaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare ECONOMICĂ  (ODCE) şi a Uniunii Europene (UE), finanţată în principal de către UE.

SIGMA a fost lansată 1992 pentru a susţine Ţările din Europa Centrală şi de Est  (ŢECE) în eforturile sale pentru reforme ale administraţei publice. În 2008 asistenţa SIGMA a fost extinsă către următoarele ţări ale Politicilor Europene de Parteneriat (PEP): Armenia, Azerbaijan, Egipt, Georgia, Iordania, Republica Moldova, Maroc, Tunisia şi Ucraina. Pentru lucrul cu aceste ţări, omologul principal SIGMA este Cooperarea EuropeAid Cooperare şi Dezvoltare. SIGMA deasemenea îşi coordonează activităţile cu Direcţia-Generală a CE, inclusiv DG Buget, DG a Pieţei şi Serviciului Intern, şi DG a Interprinderilor, precum şi cu organisme speciale cum ar fi Oficiul European de Luptă Anti –Fraudă (OELAF) şi Curtea Europeană de Conturi (CEC).

SIGMA este un instrument determinat de cerere. Cererea de activităţi rezultă din Planurile de activitate ale PEV şi a programelor indicative naţionale IEVP.

INSTITUŢII ŢINTĂ
Instituţiile publice de guvernare vizate de către SIGMA sunt ministerele şi agenţiile centrale responsabile de managementul orizontal a sistemelor de guvernare – serviciul civil, drept administrativ, managementul cheltuielilor, control financiar, audit extern, achiziţii publice, politica şi capacităţile de reglementare, precum şi gestionarea drepturilor de proprietate.

Beneficiarii SIGMA sunt factorii de decizie de nivel înalt al sectorului public şi funcţionarii publici.

OBIECTIVE
 • Asigurarea pe termen mediu (de la 1 zi la 1 an) suportului pentru îmbunătăţirea guvernanţei şi conducerii administraţiei publice ca răspuns solicitărilor din ţara beneficiară (ŢB);
 • Asistenţă echipelor naţionale de reform cu expertiza de la practicieni pereche, inclusiv personalul SIGMA sau funcţionari publici împrumutaţi pe termen scurt de la administraţiile statelor membre;
 • Evaluarea progresului reformei  şi identificarea priorităţilor pe baza AcquisCommunautaire UE, şi asistenţă factorilor de decizie şi a administraţiilor în consolidarea instituţională;
 • Facilitarea asistenţei din partea UE şi a altor donator ajutînd la proiectarea şi punerea în aplicare a planurilor de acţiune;
 • Asistenţă implementăriii reformei administraţiei publice în conformitate cu acordurile naţionale /UE şi obiectivele naţionale de dezvoltare.

DOMENII DE ASISTENŢĂ
SIGMA prestează asistenţă în următoarele domenii:

Cadrul legal, serviciul public şi justiţie
 • Drept administrativ
 • Serviciul public
 • Integritate publică
Control financiar şi audit extern
 • Cheltuieli de aministraţie publică
 • Control finaciar public intern
 • Audit extern
Elaborarea politicilor
 • Elaborarea politicilor şi coordonare
 • Managementul de reglamentare
 • Mediul administrativ de afaceri
Achiziţii publice
 • Inclusiv concesiuni şi parteneriate publice-private partnerships (PPPuri)
SIGMA ÎN MOLDOVA
 • Îmbunătăţirea cadrului legal administrativ general – strategia de dezvoltare a achiziţiilor publice şi elaborarea proiectelor de lege
 • Asistenţă pentru Reforma Funcţiei Publice – evaluare efectuată de către omologi a serviciului public (cadrul legal şi practici MRU)
 • Suport  pentru Revizie financiară şi Serviciu de control
Informaţii suplimentare

Contacte

SUSŢINEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII SISTEMULUI DE GUVERNARE ŞI CONDUCERE (SIGMA)

Adresa 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16,Franţa
 http:// www.sigmaweb.org;
E mail sigmaweb@oecd.org
Fax +33 1 45 24 13 00/45 24 13 05
PUNCTUL NAŢIONAL DE CONTACT (PNC) / BIROUL DE ADMINISTRARE A PROGRAMULUI (BAP) / UNITATEA NAŢIONALĂ DE COORDONARE (UNC)

Adresa Biroul 545, Casa Guvernului,1 Piaţa Marii Adunări Naţionale,Chişinău, MD-2033,Moldova
http://ncu.moldova.md; 
lucretia.ciurea@gov.md
Tel +373 22 250 444 Fax +373 22 250 259
 
PROIECTUL UE “SUPORT PENTRU CANCELARIA DE STAT - TTSIB”

Adresa Birourile 1206 - 1211, Blvd Ştefan cel Mare 180., et 12, Chişinău, MD-2004, Moldova
ttsib_office@gov.mdboris.smolin@gov.md
Tel +373 22 292 428/292 088
 


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida