Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Programul TAIEX
TAIEX este instrumentul de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii gestionat de către Direcţia Generală Extindere a Comisiei Europene.

Sediul central al instituţiei se afla la Bruxelles, Belgia

TAIEX acordă suport ţărilor partenere în vederea transpunerii, aplicării şi punerii în vigoare a legislaţiei UE. Este determinat de cerere şi facilitează furnizarea expertizei individualizate potrivite pentru a răspunde necesităţilor în termen scurt.

Operaţiunile TAIEX în Unitatea de Consolidare Instituţională sunt divizate în următoarele domenii şi echipe:
 • Piaţa internă (INT MARKT)
 • Agricultură şi securitate alimentară (AGRI)
 • Libertate, securitate şi justiţie (JHA)
 • Mediu înconjurător, energie şi transporturi (INFRA)
În perioada 24-25 octombrie 2006, la Chişinău a avut loc seminarul de lansare a mecanismului Twinning şi Taiex pentru Moldova, organizat la iniţiativa Comisiei Europene, în cadrul căruia experţii europeni au familiarizat reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale din Moldova cu instrumentele respective.

Programul TAIEX este accesibil pentru Republica Moldova din ianuarie 2007

Oferind suport prin intermediul organizării seminarelor, misiunilor experţilor şi vizitelor de studiu, TAIEX oferă autorităţilor publice din Moldova oportunităţi de scurtă durată în transpunerea, aplicarea şi punerea în vigoare a legislaţiei Uniunii Europene (UE) şi ajută la implementarea politicilor UE în sectoarele prioritare incluse în planurile de acţiuni (PA) ale Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) şi Politicii Europene de Vecinătate (PEV).


instituţii  implicate
Factorii cheie interesaţi în ciclul de proiect TAIEX sunt instituţiile administraţiei beneficiare (AB) din Moldova, Biroul de Administrare a Programului în cadrul Cancelariei de Stat  a Republicii Moldova, CE şi Delegaţia Uniunii Europene (DUE) în Moldova, experţii TAIEX din statele membre  ale UE şi prestatorul de servicii.

TAIEX este implementat direct de către serviciile CE. UNC/BAP, organul coordonator pentru activităţile Twinning, TAIEX şi SIGMA în Moldova, joacă rolul principal în asigurarea comunicării dintre CE şi AB. BAP asigură că activităţile TAIEX sunt în conformitate cu obiectivele politicii naţionale şi agenda de reforme.


Beneficiarii asistenţei TAIEX
Potenţialii beneficiari ai asistenţei TAIEX includ partenerii sau participanţii care au un rol în armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a UE în ţările beneficiare.

Principalele grupuri ţintă includ:
 • Funcţionarii publici care activează în administraţie publică, la nivel central şi local şi în asocieri cu autorităţile locale,
 • Funcţionarii publici care activează în Parlament,
 • Asociaţii profesioniste şi comerciale ce reprezintă partenerii sociali, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor şi asociaţiilor de angajatori,
 • Autorităţile judiciare şi cele responsabile de aplicarea legii,
 • Traducători şi redactori ai actelor legislative.
TAIEX nu oferă suport direct cetăţenilor sau companiilor individuale.

tipuri de asistenţă TAIEX
 1. Misiunea experţilor în Moldova acordă posibilitatea de a solicita un grup de experţi din cîteva State Membre ale UE, care se vor deplasa în statul beneficiar şi vor oferi asistenţă concretă într-un domeniu specific, ca de exemplu în legislaţie, implementarea acesteia sau a celor mai bune practici în implementarea acesteia.
 2. Organizarea de seminare şi workshop-uri în scopul prezentării şi explicării problemelor legate de politicile, legislaţia şi funcţionarea Uniunii Europene. Asistenţa poate fi individuală sau multilaterală, implicînd mai multe autorităţi administrative din statul beneficiar.
 3. Vizită de studiu în UE - oferă oportunităţi pentru oficialii din administraţia publică de a înţelege modul în care Statele Membre ale UE rezolvă problemele în practică legate de cooperarea Uniunii Europene. Oficialii din statul beneficiar pot întreprinde o vizită de informare în Statele Membre ale UE pentru a vedea la faţa locului cum funcţionează unele instituţii etc.
 4. Misiune de evaluare În scopul identificării necesităţilor, efectuării  analizei lacunelor şi elaborării strategiei în sectorul în cauză.

Asistenţa (serviciile)TAIEX poate fi furnizată unei singure ŢB, multiplelor ŢB sau tuturor ŢB, în funcţie de necesitatea identificată. Aceste servicii pot fi acţiuni unice, reacţionând la o necesitate identificată. Ele de asemenea pot fi continuate, în cazul în care este nevoie de asistenţă şi ghidare pe o perioadă de timp mai îndelungată care nu este disponibilă prin alte instrumente de cooperare tehnică.

Formularele de aplicare TAIEX

Pentru mai multe informaţii Vă rugăm să contactaţi UNC/BAP. Datele de contact sunt indicate pe pagina web UNC/BAP  www.ncu.moldova.md.

Ciclul TAIEX
TAIEX este determinat de cerere. Majoritatea asistenţei este oferită drept răspuns la solicitările din ţara beneficiară . Pentru a aplica la asistenţa TAIEX, întreprindeţi următorii paşi, precum urmează:

Pasul 1. Definiţi eligibilitatea organizaţiei Dvs.
Pasul 2. Identificaţi necesităţile pentru asistenţa TAIEX
Pasul 3. Vizitaţi pagina web TAIEX a CE
Pasul 4. Selectaţi tipul de asistenţă necesară TAIEX
Pasul 5. Formulaţi propunerea
Pasul 6. Aplicaţi pentru asistenţa TAIEX
Pasul 7. Evaluarea aplicaţiilor de către BAP, DUE şi CE
Pasul 8. Organizaţi evenimentul TAIEX
Pasul 9. Evaluaţi rezultatele evenimentului TAIEX

 
Informaţii suplimentare

 

Contacte
 
PUNCTUL NAŢIONAL DE CONTACT (PNC) / BIROUL DE ADMINISTRARE A PROGRAMULUI (BAP) / UNITATEA NAŢIONALĂ DE COORDONARE (UNC)

Adresa Biroul 545, Casa Guvernului,1 Piaţa Marii Adunări Naţionale,Chişinău, MD-2033,Moldova
http://ncu.moldova.md; 
lucretia.ciurea@gov.md
Tel +373 22 250 444 Fax +373 22 250 259
  PROIECTUL UE “SUPORT PENTRU CANCELARIA DE STAT - TTSIB”

Adresa Birourile 1206 - 1211, Blvd Ştefan cel Mare 180., et 12, Chişinău, MD-2004, Moldova
ttsib_office@gov.mdboris.smolin@gov.md
Tel +373 22 292 428/292 088

  
Audiovizual
TAIEXИнструмент TAIEX
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida