Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Protecţia drepturilor omului
Cea mai semnificativă realizare a Consiliului Europei rămâne Convenţia europeană a Drepturilor Omului, tratat internaţional de o importanţă fără precedent, care a fost adoptat în 1950 şi a intrat în vigoare în 1953.

Convenţia defineşte drepturile şi libertăţile pe care statele membre se angajează să le garanteze oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor. Ea stabileşte, de asemenea, un sistem internaţional de protecţia: Statele şi persoanele fizice, indiferent de naţionalitatea lor, pot sesiza Curtea europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, dacă ele consideră că sunt victima unei încălcări din partea Statelor contractante, a drepturilor garantate prin Convenţie.

Convenţia garantează, printre altele: dreptul la viaţă, protecţia împotriva torturii şi a tratamentelor inumane, libertatea şi securitatea, dreptul la un proces echitabil, la respectarea vieţii private şi de familie, la respectarea corespondenţei, la libertatea de exprimare (inclusiv libertatea presei), la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie, cât şi la libertatea de reuniune paşnică şi de asociere.

Protocoalele adiţionale au adăugat alte drepturi, în afară de cele recunoscute în Convenţie, cum ar fi: abolirea pedepsei cu moartea, dreptul la proprietate.

Informaţii suplimentare

Abolirea universală a pedepsei cu moartea este unul dintre obiectivele primordiale ale politicii europene în domeniul drepturilor omului.

 

Pedeapsa cu moartea constituie o încălcare a drepturile fundamentale ale omului: dreptul la viaţă şi dreptul de a nu fi supus la tratament crud, inuman şi degradant. Ea subminează relaţiile civile în societate şi demnitatea membrilor societăţii.
 
Pedeapsa capitală nu previne criminalitatea mai eficient decât alte pedepse. Uneori ea este aplicată în mod disproporţionat împotriva populaţiei nevoiaşe, minorităţilor ţi oponenţilor politici. De asemnea, este imposibil de a garanta ca o persoană inocentă să nu fie executată: după anul 1976, 123 de persoane au fost absolvite de pedeapsa cu moartea în Statele Unite după recunoaşterea inocenţei lor.

Consiliul Europei a declarat abolirea pedepsei cu moartea ca fiind una din priorităţile sale majore, luptând timp de 30 de ani pentru proscrierea pedepsei cu moartea în întrega Europă şi pentru acceptarea abolirii ca fiind o valoare universală. Drept rezultat, nici o execuţie nu a avut loc în statele membre ale Consiliului Europei începând cu 1997. 

Multe state, inclusiv Japonia şi Statele Unite, continuă să aplice pedeapsa cu moartea. Consiliul Europei s-a angajat să continue lupta împotriva acestei pedepse crude şi inumane până la abolirea ei definitivă atât în Europa cât şi în întreaga lume.

Informaţii suplimentare

Pedeapsa cu moartea: Fişe de informare
P
edepsa cu moartea: în afara legii


Mulţi ignoră situaţia din spatele uşilor închise ale locurilor de detenţie: închisori, comisariate de poliţie sau instituţii psihiatrice. De aceea, Consiliul Europei a adoptat în 1987 Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, intrată în vigoare în 1989.

Această Convenţie completează protecţia garantată de Convenţia europeană a drepturilor omului, instituind un Comitet european pentru prevenirea torturii (CPT).

Obiectivul urmărit de CPT este întărirea protecţiei deţinuţilor împotriva torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, şi nu condamnarea Statelor pentru abuzuri.

*    *     *Informaţii suplimentare

Partenerii de încredere pot publica „alerte” pe o platformă online centralizată şi publică atunci când jurnaliştii sunt în pericol, iar organizaţiile internaţionale care asigură respectarea standardelor în materie de libertate mass-media pot astfel reacţiona prompt.

Diplomaţii ar putea veni în ajutorul redactorilor-şefi şi jurnaliştilor expuşi intimidărilor sau violenţelor în cadrul unui proiect de sistem de alertă online „reacţia rapidă” care a fost lansat la 2 aprilie 2015.

Prin intermediul acestei platforme, cele cinci organizații partenere – Article 19, Association of European Journalists, European Federation of Journalists, Internațional Federation of Journalists și Reporters Without Borders – vor emite alerte privind amenințările la adresa libertății presei și le vor aduce în atenția instituțiilor Consiliului Europei.
 
Platforma a fost creată pentru a facilita strângerea, procesarea și diseminarea informațiilor, verificate de parteneri, cu privire la amenințările grave la adresa jurnaliștilor și a altor angajați din presă, amenințările cu privire la confidențialitatea surselor de presă și formele de intimidare politică sau juridică.

Această platformă va permite Consiliului Europei să sublinieze îngrijorările cu privire la drepturile jurnaliștilor și libertatea presei, să reacționeze mai eficient la acestea și să inițieze un dialog cu statele membre, cu privire la posibilele soluții și măsuri de protecție. Măsurile luate de Consiliul Europei vor fi și ele postate pe această platformă.
 

Informaţii suplimentare 

În focus
MOLDOVA A RATIFICAT

Protocolul nr. 15 de modificare a CEDO
Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale
Detalii
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida