Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Protecţia drepturilor omului
Protocolul nr. 15 la CEDO
Protocolul nr. 15 la CEDO a fost adoptat la 16 mai 2013, în cadrul celei de-a 123 reuniuni a  Comitetului de Miniştri. Cu această ocazie, Preşedintele Curţii, D. Spielmann, a prezentat un discurs, în care a menţionat necesitatea adoptării acestuia.

Pentru a menţine eficienţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, acest protocol va introduce următoarele modificări în Convenţie:
  • Includerea în  Preambulul Convenției a unei referinţe la principiul subsidiarității și la doctrina marjei de apreciere;
  • Reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care plîngerea trebuie să fie depusă la Curte;
  • Modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiţie care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă naţională;
  • Eliminarea dreptului părţilor într-o cauză de a se opune disesizării unei camere în favoarea Marii Camere
  • Înlocuirea limitei de vârstă a judecătorilor prin exigenţa potrivit căreia vârsta candidaţilor la funcţia de judecător să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi va fi examinată de Adunarea Parlamentară.

Protocolul nr. 15 de amendare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului a fost deschis pentru semnare la 24 iunie 2013, la Strasbourg.

Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea perioadei de trei luni de la data la care toate părțile contractante la Convenție își vor fi exprimat consimțământul de a fi legate prin Protocol, conform articolul 6.
 

Informaţii suplimentare

 

În focus
MOLDOVA A RATIFICAT

Protocolul nr. 15 de modificare a CEDO
Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale
Detalii
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida