Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Punerea în aplicare

Aceasta este etapa la care multe ONG-uri sunt cele mai active, de exemplu în livrarea de servicii şi execuţia proiectelor. O mare parte din activitatea desfăsurată de ONG-uri în etapele anterioare includ încercări de a influenţa punerea în aplicare a politicii. Această fază este în mod deosebit importantă pentru a asigura că rezultatul intenţionat va fi realizat.

Accesul la informaţii clare şi transparente cu privire la aşteptări şi oportunităţi este important în această etapă, precum şi parteneriatele active.


Contribuţia ONG-urilor
 • Informare şi conştientizare: axate în primul rând pe sensibilizarea publicului, explicarea avantajelor sau a dezavantajelor şi a impactului politicii;
 • Furnizarea de servicii: un factor cheie în punerea în aplicare a iniţiativelor de politică, care de multe ori poartă principala responsabilitate pentru livrare;
 • Funcţia ‘watchdog’: evaluează şi asigură că politica este pusă în aplicare aşa cum a fost destinată, fără efecte secundare nocive.

Responsabilităţile autorităţilor publice:
 • Împărtăşirea informaţiilor: Să furnizeze informaţii privind strategiile de punere în aplicare, procedurile privind licitaţiile publice şi liniile directoare ale proiectului;
 • Proceduri: Să urmeze normele şi reglementările stabilite pentru punerea în aplicare a politicii.
 • Furnizarea de resurse: Să permită participarea activă a societăţii civile în etapa de implementare prin, de exemplu, dispoziţii bugetare, sprijin în natură sau servicii administrative;
 • Receptivitate: Să fie disponibile şi să reacţioneze la nevoile specifice care rezultă din circumstanţe în jurul implementării politicii.

Instrumente şi mecanisme utile

Informaţii:

 • Accesul deschis şi liber la documentele din sectorul public cu privire la proiectele şi deciziile de punere în aplicare;
 • Site cu acces cuprinzător la documente cheie şi anunţarea de evenimente publice;
 • Alerte e-mail care anunţă proiectul viitor şi oportunităţile de finanţare;
 • Întrebări frecvente online sau alte canale pentru a oferi informaţii prezentate ca întrebări şi răspunsuri, orientate spre furnizarea de ajutor practic şi îndrumare;
 • Procedură de licitaţie anunţată public pentru a oferi un proces deschis şi transparent pentru furnizarea de servicii.


Consultare:

 • Evenimente, conferinţe, forumuri şi seminarii pentru a informa şi a discuta despre punerea în aplicare a politicii cu ONG-urile şi cu publicul.


Dialog:

 • Seminarii de construire a capacităţii pentru a spori cunostinţele şi capacitatea relevantă pentru punerea în aplicare;
 • Seminarii de instruire pentru ONG-uri şi autorităţile publice pe anumite subiecte relevante pentru implementare, cum ar fi achiziţii, proiecte şi cereri de finanţare.


Parteneriat:

 • Parteneriat strategic în cazul în care ONG-urile şi autorităţile publice formează un parteneriat pentru a pune în aplicare politica;
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida