Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Protecţia drepturilor omului
Reforma Curţii

În 2004 când aproape toate ţările europene au devenit parte la Convenţie a devenit din nou necesară ajustarea acestui mecanism, în special pentru garantarea eficienţiei pe termen lung a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Numărul de plângeria crescut de la 18.148 în 1998 la 34.546 în 2002. Măsurile luate permiteau primirea a 1500 de plângeri pe lună în 2003,  dar au fost mult depăşite de aproape 2300 de plângeri alocate unui organism de decizie în fiecare lună. În consecinţî a fost elaborat Protocolul nr.14 care a adus următoarele schimbări:  • cazurile clar inadmisibile: în aceste cazuri deciziile de inadmisibilitate care anterior erau luate de un comitet de trei judecători în prezent sunt luate de un singur judecător asistat de raportori nejudiciari. Ideea este de a stimula capacitatea de filtrare a Curţii, de exemplu capacitatea de a filtra cazurile "fărăr nicio şansă“.
  • cazurile repetitive: atunci c ‚nd cazul face parte dintr-o serie ce derivă din acelaşi defect structural la nivel naţional, acesta este declarat admisibil şi decis de un comitet de 3 judecători (În locul unei Camere de 7 judecători, cum era anteriort) în urma unei proceduri simplificate.
  • criteriu de admisibilitate nou: pentru a permite Curţii un grad mai mare de flexibilitate a fost introdus un nou criteriu de admisibilitate (suplimentar faţă de condiţiile existente: epuizarea tuturor căilor naţionale de atac, transmiterea plângerii în maxim 6 luni). Ca urmare, Curtea poate declara inadmisibile plângerile în care petentul nu a suferit un dezavantaj semnificativ cu condiţia ca "respectarea drepturilor omului “ să nu necesite cercetarea în profunzime a cazului şi examinarea fondului. În orice caz, pentru a se asigura că şi reclamanţii cu plângeri minore nu sunt lăsaţi în afara unei reparaţii judiciare, Curtea nu poate respinge un caz pe acest motiv dacă nu există o reparaţie în ţara în cauză.

Informaţii suplimentare

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida