Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Reformulare

Cunoştinţele dobândite ca urmare a punerii în aplicare a politicii, împreună cu nevoile care evoluează în societate adesea necesită o reformulare a politicii. Acest lucru trebuie să se bazeze pe accesul la informaţii şi oportunităţi de dialog pentru a identifica nevoile şi iniţiativele. Această reformulare permite iniţierea unui nou ciclu de luare a deciziilor.

Contribuţii ale ONG-urilor
 • Pledare: să facă lobby pentru reînnoirea politicii prin exprimarea limitărilor sau a efectelor secundare ale politicii actuale, pentru a satisface nevoile utilizatorilor sau ale cetăţenilor;
 • Expertiză şi consiliere: să întreprindă cercetări şi analize pentru a identifica lacunele iniţiativei de politică actuală şi să ofere justificarea pentru reformulare;
 • Inovare: să dezvolte noi abordări pentru politica respectivă; acest lucru poate fi un element cheie în politica de reînnoire;
 • Furnizare de servicii: să identifice obstacolele şi să strângă dovezi pentru a ilustra nevoile în evoluţie care necesită o reformulare a politicii.

Responsabilităţile autorităţilor publice
 • Schimbul de informaţii: să furnizeze informaţii cu privire la o posibilă revizuire a politicii şi percepţia acestora asupra schimbărilor necesare din politică;
 • Proceduri: să furnizeze proceduri clare, deschise şi accesibile pentru participare;
 • Furnizarea de resurse: să permită şi să sprijine participarea activă a societăţii civile;
 • Receptivitate: să asculte şi să acţioneze în urma sesizărilor din partea ONG-urilor.
Instrumente şi mecanisme utile
Informaţii:
 • Accesul deschis şi liber la informaţii care oferă evaluări, rezultate ale studiilor şi alte elemente de probă cu privire la politica existentă;

Consultare:
 • Conferinţă sau reuniune pentru a stabili următorii pasi planificaţi de către autoritatea publică;
 • Consultare online pentru a strânge opiniile societăţii civile cu privire la modalitatea de urmărire a politicii / proiectului.

Dialog:
 • Seminarii şi forumuri deliberative pentru implicarea factorilor interesaţi în dezvoltarea de noi direcţii în domeniul politicii, de exemplu cafenea publică, spaţiudeschis, alte metode de brainstorming.

Parteneriat:
 • Grup sau comitet de lucru în cazul în care ONG-urile formează un grup de experţi în comun cu alţi factori

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida