Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Relaţiile externe ale CoE
În relaţiile sale cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale, în special Uniunea Europeană, OSCE şi Naţiunile Unite, Consiliul Europei asigură complementaritatea acţiunilor sale în scopul comun de construire a unei Europe democratice şi consolidate.
 
Relaţiile externe ale Consiliului Europei include relaţii cu:
  • alte organizaţii şi instituţii internaţionale, în special, Uniunea Europeană (UE), Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi Naţiunile Unite (ONU);
  • statele care nu sunt state membre (statele care nu dispun de posibilitatea de a aplica pentru calitatea de membru al Consiliului Europei).
În prezent, aceste relaţii sunt ghidate de deciziile celui de-al treilea Summit al şefilor de stat şi de guvern organizat la Varşovia în mai 2005.

Declaraţia de la Varşovia şi Planul de acţiune confirmă rolul Consiliului Europei pe scena europeană prin definirea obiectivelor sale fundamentale. şefii de stat şi de guvern şi-au afirmat determinarea de “a asigura complementaritatea Consiliului Europei şi a altor organizaţii angajate în construirea unei Europe democratice şi consolidate”, punând accentul pe relaţiile cu Uniunea Europeană, OSCE şi Naţiunile Unite.

consiliul europei şi uniunea europeană
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au o lungă tradiţie de cooperare, care se bazează pe valorile lor comune: drepturile omului, democraţia şi preeminenţa dreptului. Fiecare organizaţie beneficiază de forţa, avantajele comparative, competenţele şi expertiza celeilalte, evitând dublarea inutilă de activităţi.

Din mai 2007, Memorandumul de Înţelegere între aceste două Organizaţii oferă un cadru nou de lucru pentru această cooperare, confirmând rolul de referinţă al Consiliului Europei în materie de drepturi ale omului, preeminenţa dreptului şi democraţie în Europa, stipulând necesitatea unei coerenţe între normele juridice ale acestor organizaţii în domeniul drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi încurajând Consiliul Europei şi Uniunea Europeană să activeze şi mai strâns în viitor.
 
Timp de 15 ani, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au implementat mai multe proiecte comune în vederea promovării respectării drepturilor omului şi a statului de drept, precum şi în scopul soluţionării problemelor relative la educaţie, tineret şi afaceri sociale într-o Europă fără frontiere. 

consiliul europei şi OSCe
Consiliul Europei şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) urmăresc, într-o manieră proprie, promovarea stabilităţii şi securităţii pe baza democraţiei, preeminenţei dreptului şi a respectării drepturilor omului în Europa.

Cooperarea între aceste două organizaţii se axează pe rezultate şi se traduce prin reuniuni regulate la nivel înalt şi consultaţii la toate nivelele. Spre exemplu, oficiul OSCE pentru instituţiile democratice şi drepturile omului (ODIHR) colaborează cu diferite structuri ale Consiliului Europei, printre care adunarea parlamentară şi Comisia pentru democraţie prin drept (Comisia de la Veneţia). această cooperare acoperă astfel de domenii ca terorismul, nediscriminarea şi observarea alegerilor.
 
Ambele organizaţiei promovează drepturile omului, democraţia şi preeminenţa dreptului acestea constituind elementele indispensabile stabilităţii politice, bunei guvernări, dezvoltării economice şi societăţilor social durabile. În prezent, cooperarea între Consiliul Europei şi OSCE se axează pe patru domenii prioritare: lupta împotriva terorismului, protecţia minorităţilor naţionale, lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi problemele toleranţei şi nediscriminării.

consiliul europei şi naţiunile unite
Relaţiile oficiale între Consiliul Europei şi Naţiunile Unite datează încă din 1951. Consiliul Europei a obţinut statutul de observator în Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în octombrie 1989. În calitate de partener regional al Naţiunilor Unite, Consiliul Europei participă în mod regulat la activitatea principalelor agenţii ale Naţiunilor Unite.

O bună cooperare este stabilită în următoarele domenii: protecţia drepturilor omului, lupta împotriva rasismului, discriminarea, xenofobia şi intoleranţa, protecţia minorităţilor, prevenirea torturii, lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi a violenţei împotriva femeilor, precum şi protecţia şi promovarea drepturilor copiilor şi a dialogului intercultural. 

Consiliul Europei continuă să coopereze strâns cu Fondul pentru Copii al Naţiunilor Unite şi alte organisme, inclusiv Înaltul Comisar pentru Refugiaţi şi Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite, Biroul Naţiunilor Unite pentru Coordonare şi Afaceri Umanitare, Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite, Comisia economică pentru Europa şi Consiliul pentru Drepturile Omului al Naţiunilor Unite. Vor fi realizate programe comune cu iniţiativa Alianţei Civilizaţiilor (AoC).

consiliul europei şi alte organisme internaţionale
Pe lângă relaţiile speciale cu Uniunea Europeană, EU, OSCE şi Naţiunile Unite, Consiliul Europei are contacte regulate cu peste 30 de organizaţii din întreaga lume, inclusiv aproape toate grupările europene regionale. Contactele cu aceste organizaţii regionale şi sub-regionale constituie un mijloc eficient de stabilire a relaţiilor cu statele nemembre şi de promovare a valorilor fundamentale ale Consiliului Europei: democraţia, drepturile omului şi preeminenţa dreptului.

Cinci state - Canada, Vatican, Japonia, Mexic şi Statele Unite ale Americii beneficiază de statut de observator la Consiliu. relaţii practice şi pragmatice cu statele nemembre pe toate continentele permit Consiliului Europei să-şi extindă câmpul său de acţiune şi prezenţa pe plan mondial. mai mult de 45 de state nemembre sunt parte la tratatele Consiliului Europei sau au statut de membri, observatori sau participanţi la acorduri parţiale, printre care 
Comisia de la Veneţia, Centrul Nord-Sud care acoperă regiunea mediteraneană. Instrumentele juridice ale Consiliului Europei sunt tot mai des elaborate cu participarea statelor nemembre interesate.
 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida