Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Republica Cehă
Republica Cehă a implementat proiecte de cooperare în domeniul dezvoltării în Republica Moldova din 2001. Proiectele sînt în deplină conformitate cu priorităţile Republicii Moldova în domeniul social (îmbunătăţirea calităţii vieţii, asistenţa socială direcţionată etc.), în domeniul alimentării cu apă şi canalizării (exploatarea resurselor de apă şi introducerea managementului deşeurilor), agricultură (îmbunătăţirea competitivităţii şi eficacităţii), precum şi în domeniul mediului (decontaminare şi reducerea riscurilor de mediu)

Republica Moldova a fost aleasă în continuare de către Guvernul Republicii Cehe ca ţară prioritară pentru colaborarea externă de dezvoltare. Dacă în anii 2006 - 2010 au fost 4 ţări prioritare dintre care şi Republica Moldova, atunci pentru perioada 2011 - 2017 în urma elaborării noii Concepţii de colaborare externă de dezvoltare au fost alese 5 ţări prioritare printre care este şi RM.

In anul 2010 s-a ajuns la o creştere substanţială de cooperare pentru dezvoltare cu Republica Moldova şi actualmente pe teritoriul Republicii Moldova sunt în proces de realizare cca 13 proiecte al căror buget comun constituie cca 2.1 mln. de euro. In anul academic 2009 - 2010 au fost anunţate 13 burse guvernamentale din partea Cehiei în diferite programe de studii în limba cehă şi engleză care au fost folosite. In total, actualmente în Republica Cehă studiază 32 studenti moldoveni care au obţinut burse guvernamentale.

Agenţia cehă pentru dezvoltare (CzDA) este responsabilă de identificarea, elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de cooperare în domeniul dezvoltării în conformitate cu programul de dezvoltare aprobat în conlucrare strânsă cu ţara parteneră

De regulă, CzDA încheie un Memorandum de Înţelegere cu partenerii instituţionali pentru fiecare proiect în parte care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor. Informaţiile necesare despre programe de cooperare şi dezvoltare se pot găsi pe site-ul Agenţiei de dezvoltare a Republicii Cehe.

Agenţia de dezvoltare a Republicii Cehe

Nerudova 3, 118 50, Prague 1,Czech Republic
Tel: +420 251 108 130, Fax: +420 251 108 225, E-mail: info@czda.cz


Domenii de cooperare
Programul colaborării de dezvoltare între Republica Cehă şi Republica Moldova  se va baza pe trei sectoare care sunt:
  • Sectorul Ecologic
  • Sectorul Agriculturii
  • Sectorul Social (care include şi serviciile sociale şi medicale)

Programul nou va fi o continuare a programului actual de colaborare cu Moldova care pune accent atît pe sectorul ecologic (colaborarea în protecţia apelor, lichidarea poluării ecologice şi multe altele), cît şi pe sectorul social şi medical. In cadrul programului precedent (2006 - 2010) în Moldova au fost realizate 25 proiecte importante de dezvoltare al căror buget comun a constituit cca 9.1 mln de euro.

 

Proiectele de dezvoltare în Republica Moldova au o perioadă de realizare de 2 - 3 ani. Cererile sunt colectate la ambasadă şi transmise Agenţiei de Dezvoltare de la Praga pentru a le prelucra  împreună cu Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Cehe. Perioada primirii cererilor pentru proiecte de dezvoltare este în perioadaaprilie - iunie a fiecărui an pentru eventuala începere la începutul anului următor.     

Documente
Acordul între Republica Cehă şi Republica Moldova cu privire la cooperarea în domeniul dezvoltării. (23.11.2012)
Concepţia de cooperare cu Republica Moldova pentru perioada 2011 - 2017
Informaţii suplimentare
Căutare
Strategia 2011 - 2017
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida