Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la 20 iulie 2016, Regulamentul cu privire la procedura de executare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Prin Hotârârii Guvernului Republicii Moldova nr. 313 din 21 martie 2016, Marin Gurin a fost numit în funcţia de Agent Guvernamental - reprezentant al Republicii Moldova în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a adoptat, la  23.02.2016, Ordinul nr. 171 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor CEDO în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova.
Republica Moldova a ratificat Protocolul nr.15 de modificare a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
Căutare
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida