Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
ACORD între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020
AGREEMENT between the Republic of Moldova and the European Union on the participation of the Republic of Moldova in the Union programme Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
Anul publicarii: 2014
Pagini: 10
Acces: PDF , On-line
Limba: Româna,
LEGE Nr. 142 din 17.07.2014 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la ..
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 541
LEGE Nr. 142
din  17.07.2014
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova
şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova
la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi
inovare (2014–2020) – Orizont 2020
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 541
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014–2020) – Orizont 2020, semnat la Bruxelles la 1 iulie 2014.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Consiliul Uniunii Europene despre ratificarea acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 142. Chişinău, 17 iulie 2014.


Informaţii suplimentare

Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare Orizont 2020

ORIZONT 2020

 

Căutare
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida