Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016
National Action Plan for the implementation of the RM-EU Association Agreement
Hotărîrea Guvernului Nr. 808 din  07.10.2014,Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309     art Nr : 851
actualizat Hotărîrea Guvernului Nr. 713 din  12.10.2015,  Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290    art Nr : 800

GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 713
din  12.10.2015
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 800
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                  Natalia Gherman
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Stephane Christophe Bride

    Nr. 713. Chişinău, 12 octombrie 2015.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 713
din 12 octombrie 2015

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 808
din 7 octombrie 2014
    Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 297-309, art. 851) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    punctul 2 se completează în final cu următorul text: „Instituţiile vor utiliza platforma de raportare on-line www.monitorizare.gov.md pentru indicarea, în mod curent, a progreselor înregistrate în implementarea acţiunilor stipulate în Plan.”;
    la punctul 4, sintagma „15 decembrie” se substituie cu sintagma „15 ianuarie”;
    2) Planul naţional de acţiuni va avea următorul cuprins:

    planul național de acțiuni
*  *  *


HOTĂRÎRE
Nr. 808
din  07.10.2014
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
 pentru implementarea Acordului de Asociere
 Republica Moldova – Uniunea Europeană în
 perioada 2014-2016
Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 297-309     art Nr : 851
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura, conform competenţelor, întreprinderea măsurilor necesare în vederea realizării integrale şi în termenele stabilite a acţiunilor incluse în planul sus-numit şi vor prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare, rapoarte privind procesul de implementare a obligaţiilor ce le revin.
    3. Ministerul Economiei va asigura coordonarea îndeplinirii de către Republica Moldova a angajamentelor derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi va prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare, raportul privind realizarea măsurilor prevăzute în planul menţionat.
    4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezenta Guvernului raportul privind executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană la data de 15 iulie şi 15 decembrie a fiecărui an de raportare.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                    Natalia Gherman
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                       Andrian Candu

    Nr. 808. Chişinău, 7 octombrie 2014.


    TITLUL I-II

    TITLUL III

    TITLUL IV

    TITLUL IV

    TITLUL IV

    TITLUL V

    TITLUL V

    TITLUL V

    TITLUL VI


National Action Plan for the implementation of the RM-EU Association Agreement (approved by Government Decision on October 7, 2014)

 
TITLE I General Principles II Political Dialogue and Reform, Cooperation in the field of Foreign and Security Policy
TITLE III Justice, Libertate and Security
TITLE IV Economic and Sectorial Cooperation
TITLE V Trade and Trade Related aspects of the DCFTA
 
TITLE VI Financial Assistance, Antifraud and Constrol Provisi
Căutare
Documente oficiale ale RM

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida