Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
România
Obiectivul general al politicii de cooperare în domeniul dezvoltării a României este de a susţine ţările partenere în eforturile acestora de a implementa propriile strategii de dezvoltare naţionale. În acest context, MAE are scopul de a promova profilul de donator internațional al României prin implicarea financiară, umană şi tehnică prin acordarea asistenţei ţărilor partenere în implementarea reformelor politice, economice şi sociale.

Ministerul Afacerilor de Externe (MAE) este Coordonatorul naţional al politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare, administrând, totodată linia bugetară aferentă care finanţează asistenţa pentru dezvoltare (AOD) acordată de România. În acest sens, în cadrul Departamentului Globalizare din MAE funcţionează, în prezent, Unitatea Asistenţă pentru Dezvoltare, cu atribuţii de trasare şi implementare a politicii naţionale de cooperare pentru dezvoltare.
 
Dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu Republica Moldova este o prioritate pentru politica externă a României, care rezultă din relaţia istorică, limba, tradiţiile şi cultura acestor două ţări. În consecinţă, bazele relaţiei – în strânsă legătură – sînt următoarele:
  • suport în perspectiva europeană a Republicii Moldova
  • intensificarea cooperării bilaterale

Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare: www.aod.ro


Recent au fost elaborate instrumente bilaterale, inclusiv asistenţă oficială pentru dezvoltare (în 2010 2 mil. Euro au fost alocate pentru diferite proiecte), implementarea micului trafic de frontieră (în vigoare din 30 martie 2010), deschiderea consulatelor generale ale României în Cahul şi Bălţi (pe 9 iulie 2010), proiecte bilaterale în domeniul educaţiei, comerţului, transportului, energetic etc.

Totodată, România este implicată activ, alături de R. Moldova, în proiecte de cooperare transfrontalieră sprijinite de Uniunea Europeană menite să contribuie la dezvoltarea şi coeziunea statelor participante.

România se clasează printre partenerii bilaterali cu cele mai mari sume alocate pentru proiectele de asistenţă externă aflate în derulare în 2013. Acest fapt se datorează angajamentului de ajutor nerambursabil de 100 mln. euro care se implementează pentru proiectele de infrastructură. Astfel, în 2013 , din cadrul acestui proiect au fost alocate peste 5 mln. euro pentru cofinanţarea proiectului de construcţie a gazoductului Iaşi–Ungheni. În afară de aceasta, a fost semnat un Protocol adiţional, în baza căruia 15 mln. euro urmează a fi oferite pentru proiecte în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice, după intrarea în vigoare a protocolului

Aproximativ 35% din totalul bugetului de asistenţă pentru dezvoltare (AOD) oferită de  Ministerul Afacerilor Externe al Romăniei în 2015 sunt destinate Republicii Moldova, unde vor fi finanţate proiecte în domenii, precum justiţie şi afaceri interne, agricultură, educaţie, creşterea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea societăţii civile.


Documente
  • Memorandum de Înţelegere între Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României
  • Al doilea Protocol Adițional între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania, Republicii Moldova, semnat la București, la 27 aprilie 2010
  • RM-Romănia: Acorduri bilaterale
Informaţii suplimentare

 

 

Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida