Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Guvernanţa culturală
Itinerarele culturale europene


Programul itinerariilor culturale a fost lansat de către Consiliul Europei în 1987 pentru a demonstra, prin călătorii în spaţiu şi în timp, că patrimoniul diferitor ţări europene şi cultura lor contribuie la patrimoniul european comun. Itinerariile pun în aplicare valorile fundamentale ale Consiliului Europei : drepturile omului, democraţia culturală, diversitatea şi identitatea culturală, dialogul, schimbul şi îmbogăţirea reciprocă dincolo de frontiere şi secole.


 

scopuri şi obiective
Programul de itinerarii culturale urmăreşte :
  • să atragă atenţia asupra identităţii culturale şi cetăţeniei europene, bazate pe un set de valori comune ;
  • să promoveze dialogul inter-cultural şi inter-regligios printr-o mai bună înţelegere a istoriei europene,
  • să protejeze şi să extindă patrimoniul cultural şi natural ca mijloc de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi ca susrsă de dezvoltare economică, socială şi culturală;
  • să ofere un loc de cinste turismului cultural în scopul dezvoltări durabile

cadrul legal

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat în decembrie 2010 Rezoluţia CM/Res(2010)53 de instituire a unui Acord Parţial Extins cu privire la Itinerariile culturale (APE) în scopul de a facilita consolidarea cooperării între ţările interesate de dezvoltarea itinerariilor culturale.
 
Acordul Parţial Extins cu privire la Itinerariile Culturale (Accord Partiel Elargi sur les Itinéraires culturels) contribuie la consolidarea potenţialului itinerariilor culturale în materie de cooperare culturală, dezvoltare durabilă a teritoriului şi coeziune socială, insistând în mod special pe teme care prezintă o importanţă simbolică pentru unitatea, istoria, cultura şi valorile europene şi descoperirea destinaţiilor mai puţin cunoscute. Aces Acord consolidează dimensiunea democratică a schimbului şi a turismului cultural prin implicarea reţelelor ţi asociaţiilor în teren, a colectivităţilor locale şi regionale, a universităţilor şi organizaţiilor profesionale. El contribuie la păstrarea diversităţii patrimoniului datorită  itinerariilor şi proiectelor culturale bazate pe teme şi itinerarii turistice alternative.
 

implementarea
Consiliul Director al APE atribuie menţiune de „Itinerar cultural al Consiliului Europei” în conformitate cu Résolution CM/Res(2013)67 a Comitetului de Miniştri privind regulile de atribuire a menţiunii „Itinerar cultural al Consiliului Europei”. Itinerariile care fac demersuri pentru obţinerea acestei menţiuni ar trebui:
  • să se axeze pe o temă care să reprezinte valorile europene şi să fie comună pentru mai multe ţări,
  • să fie dezvoltate de-a lungul unei căi istorice sau unui parcurs fizic (cazul turismului cultural);
  • să ofere spaţiu pentru proiecte de cooperare multilaterală pe termen lung în domenii de acţiuni prioritare (cercetare ştiinţifică; conservare şi punere în valoare a patrimoniului; schimb cultural şi educativ printre tinerii europeni; practici contemporane din cultură şi artă; turism cultural şi dezvoltare durabilă)
  • să fie gestionate de către una sau mai multe reţele independente şi structurate (sub formă de asociaţii sau federaţie de asociaţii).
realizarea tehnică a programului

În 1998 a fost înfiinţat Institutul European al Itinerariilor Culturale (Institut européen des Itinéraires culturels (IEIC)), organism tehnic care examinează propunerile de noi proiecte, monitorizează activităţile şi diseminează şi asigură conservarea documentelor de informare.. Astfel au fost  selectate un număr de teme referitoare la popoare, migraţii şi la curentele europene majore ale civilizaţieie care reflectă natura complexă a culturilor şi societăţilor care au fosrmat Europa de azi: diferite reţele de persoane, instituţii, organizaţii sau structuri dezvoltă fiecare temă. Aceste reţele operează ca intermediari, dezvoltând proiecte de cooperare pe termen lung (Drumul mătăsii, Itinerariul Santiago de Compostela, Drumul vikingilor, etc.) cu centre de schimb al informaţiilor şi aplicare a noilor iniţiative.
 

itinerariile culturale europene
Descoperiţi cele 29 de itinerararii Culturale Europene:

1- Saint Martin of Tours, European figure, symbol of sharing (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2005)

2- Mozart Ways (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2004)

3- Schickhardt itinerary (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2004)

4- Don Quixote route (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2007)

5- The Phoenicians route(Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2007)

6- The Via Carolingia (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2007)

7- Transromanica – the romanesque routes of European heritage (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2007)

8- The Via Regia (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2006)

9- The Santiago pilgrims routes (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2004)

10- The Via Francigena (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2004)

11- The ways of Saint Michael (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2007)

12- The St. Olav Ways (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010),

13- The network of cluniac sites (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2006),

14- The European Route of Cistercian (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2010),

15- Vikings and Normans, european heritage (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2004)

16 - Hanseatic sites, routes and monuments (Certification Major Cultural Route of the Council of Europe - 2004),

...

17- The pyrenean iron route (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2004),

18- The Iron Road in Central Europe (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2007),

19- Parks and gardens, landscape (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2004)

20- Fortified military architectures in Europe, Wenzel itinerary (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2004), Vauban itinerary (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2004)

21- The legacy of al-andalus (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2004).

22- Castillan language and sefardic people in mediterranean areas (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2004)

23- European jewish heritage route (Certification Cultural Route of the Council of Europe - 2005),

24- European routes of migration heritage (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2007),

25- The routes of the olive tree (Certification Major Cultural - 2006)

26- Iter Vitis - The Ways of the Vineyards in Europe (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2008),

27- Prehistoric Rock Art Trail (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010)

28- European Cemeteries Route (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010)

29- Thermal Heritage and Thermal Towns (Certification Cultural Route of the Council of Europe – 2010)

 

 

 

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida