Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Secretarul General

 
Secretarul General este ales de Adunarea parlamentară a Consiliului Europei  pentru o perioadă de cinci ani.

Regulations relating to the appointment of the Secretary General / Regulament cu privire la numirea Secretarului General

Secretarul General este responsail pentru acţiunile de realizare a scopului pentru care a fost creat Consiliul Europei, la Londra, la 5 mai 1949, mai exact pentru realizarea unei unităţi mai strânse între membrii săi în vederea apărării şi promovării idealurilor şi principiilor care constituie patrimoniul lor comun şi pentru favorizarea progresul lor economic şi social.

Statutul Consiliului Europei

El răspunde de orientarea strategică a programului de lucru  şi de bugetul  Consiliului Europei  şi  controlează  gestionarea zi cu zi a organizaţiei şi a secretariatului.

planul de acţiune strategică
Secretarul General a expus  priorităţile  definite de Consiliul Europei pentru a construi o Europă nouă şi unită,  fondată pe democraţie, drepturile omului preeminenţa  dreptului. Şi pentru a depăşi  obstacolele pe cale paşnică şi a stabilităţii continentului. Aceste priorităţi sunt:
 • definirea  de comun cu Statele membre a rolului şi responsabilităţilor  Consiliului şi fixarea  unui mandat clar;
 • consolidarea  normelor democratice  şi vegherea  asupra respectării lor de către  State;
 • tratarea securităţii şi a criminalităţii în Statele membre, în special a corupţiei, spălării capitalurilor, criminalităţii în spaţiul cibernetic, traficului de fiinţe umane, traficului de droguri;
 • punerea în acţiune a programelor specifice privind drepturile omului, democraţia, refugiaţii, coeziunea socială, culturii şi  problemele mediului ambiant;
 • definitivarea noilor iniţiative pentru a lupta împotriva terorismului internaţional;
 • lupta  împotriva torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante;
 • combaterea rasismului, antisemitismului şi a islamofobiei;
 • promovarea egalităţii şi a tratamentelor  echitabile fără  deosebire de sex, de etnie, de convingere religioasă sau politică;
 • tratarea într-o  manieră justă şi echitabilă a tuturor ţărilor, oricare ar fi suprafaţa lor, bogăţia sau  implantarea lor geografică;
 • construirea  unor relaţii mai eficiente cu Uniunea Europeană,  Naţiunile Unite, OSCE şi organizaţiile regionale şi neguvernamentale;
 • evaluarea  rezultatelor acţiunilor întreprinse pentru ameliorarea eficacităţii şi vizibilităţii Consiliului Europei.

NOI Iniţiative în domeniul libertăţii de exprimare şi participării democratice
Prezentând în faţa Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei programul său pentru următorii cinci ani, Secretarul General, Thorbjørn Jagland, a menţionat că prima prioritate ar fi punerea în aplicare în Statele membre a Convenţiei europene a drepturilor omului (CEDO) şi a hotărârilor Curţii europene a drepturilor omului.
 
« Scopul  pe care îl urmărim este ca în toate Statele membre să existe o legislaţie compatibilă cu CEDO şi  instanţe judecătoreşti la nivel naţional care să examineze plângerile individuale în baza jurisprudenţei de la Strasbourg »,  a declarat dl. Jagland. Oficialul a salutat intenţia guvernului belgian de a organiza în martie 2015, în cadrul Preşedinţiei Comitetului de Miniştri, o conferinţă la nivel înalt cu privire la punerea în aplicare a Convenţiei.

Dl Jagland a formulat noi propuneri în domeniul libertăţii de exprimare, participării democratice şi romilor.

Având ca model Indicele de dezvoltare umană al ONU, el a propus de a crea un Indice de participare al Consiliului Europei, în scopul evaluării participării democratice a cetăţenilor la viaţa politică şi socială.

În ceea ce priveşte libertatea de exprimare, Secretarul  General are intenţia de a publica un inventar online a cazurilor de violenţă şi intimidare a jurnaliştilor, elaborat în colaborare cu asociaţiile jurnaliştilor.

Dl Jagland a anunţat publicarea, la începutul anului 2015, a unui studiu comparativ a legislaţiei şi practicii cu privire la blocarea şi filtrarea conţinutului internet ilegal în 47 de State membre.
 
De asemenea, a fost propusă adoptarea unui nou plan tematic de acţiuni ale Consiliului Europei pentru susţinerea romilor.

 
Vizite în Moldova
Secretarul General adjunct al CoE,
Gabriella Battaini-Dragoni
13-14 martie 2014


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida