Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia
Set de instrumente pentru realizarea dialogului intercultural


Rezumat
Acumularea pe parcursul ultimilor ani a problemelor nesoluţionate din sfera relaţiilor interculturale şi a migraţiei au contribuit la creşterea nivelului de încălcări ale drepturilor omului în ţările europene.
 
Pentru a soluţiona situaţia creată şi pentru a atenua efectele sale negative, Conferinţa OING a Consiliului Europei a elaborat un ghid practic pentru desfăşurarea dialogurilor acolo şi atunci unde acesta este cel mai necesar. Scopul acestui ghid este de a oferi instrumente bazate pe experienţă, succinte şi simple de utilizat pentru organizarea dialogurilor. Abordarea oferită nu este una academică, dar impactul său vizează soluţionarea situaţiilor generate de diversitate prin consolidarea coeziunii sociale şi a respectului faţă de drepturile omului.


Cum poate fi accesat?

Pentru a consulta Setul de instrumente accesaţi linkul

.

 

Care este structura?
 
Setul de instrument conţine aproximativ 30 de pagini. La sfârşitul fiecărui compartiment este expus un plan de acţiuni la care s-ar putea recurge în diverse situaţii, când este necesată iniţierea un dialog. De asemenea, ghidul este echipat cu o serie de referinţe utile şi surse bibliografice pentru aprofundarea subiectelor abordate.
 

Cum poate fi utilizat?
 
Setul de instrumente susţine procesul de iniţiere a dialogului în situaţii concrete. Astfel, acesta oferă recomandări pentru facilitarea dialogului şi evaluarea eficienţei sale. Conferinţa OING propune crearea parteneriatelor de cooperare în scopul realizării dialogului şi formarea animatorilor.
 


Cine sunt destinatarii?
 
Setul de instrumente a fost conceput pentru cei care sunt preocupaţi de probleme ce ţin de coeziunea socială, drepturile omului, guvernare, diversitate şi care îşi propun să treacă de la recomandări de ordin politic la acţiuni concrete, cu implicarea unui spectru larg de actori – ONGuri, autorităţi publice, sectorul privat, mass-media şi alţi factori.
 

Cum a fost elaborat?
 
Ghidul practic este rezultatul experienţelor, observaţiilor în teren şi a dezbaterilor, constituind un rezumat al celor mai bune practici. Primul pas spre elaborare a fost făcut de Conferinţa OIGNurilor în cadrul pregătirii Forum-ului ONG-urilor, organizat de Consiliul Europei în martie 2011 la Istanbul. Pentrul elanorarea concepţiei proiectului a fost creat un grup de lucru, care a utilizat rezutate ale sondajelor, raporte ale atelierelor şi materiale teoretice în domeniul respectiv. Setul de instrumente a fost examinat atât de experţii Consiliului Europei, cât şi de reprezentanţii mediului academic. La etapa finală proiectul s-a alimentat din contribuţii voluntare  şi fonduri externe.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida