Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia
Societatea civilă
Activitatea Consiliului Europei beneficiază în are măsură de contacte strânse şi de cooperare cu elementele dinamice ale societăţii, precum sunt cele reprezentate de ONG-uri. Una dintre cele mai mari provocări pentru Organizaţie este consolidarea ONG-urilor şi societăţii civile şi dezvoltarea democraţiei participative pe întregul continent european.

Relaţiile Consiliului Europei cu ONG-urile sunt bazate pe următoarele elemente.
  1. Relaţiile cu ONG-urile internaţionale (ONGI) – Consiliul Europei întreţine relaţii statutare cu ONGI dotate cu statut participativ, care se întrunesc în cadrul Conferinţei ONGI. Datorită acestui statut, ONGurile contribuie activ la procesul decizional din cadrul Consiliului Europei şi implementarea programelor Organizaţiei, urmărind ca acestea să corespundă aspiraţiilor cetăţenilor europeni.
  2. Iniţiativele societăţii civile şi programele de cooperare cu ONGI vizează consolidarea rolului societăţii civile în contextul democraţiei pluraliste, mai ales ameliorarea relaţiilor între ONG-uri şi autorităţile publice
Conferinţa ONGI
Conferinţa Organizaţiilor Neguvernamentale Internaţionale (ONGI) este alcătuită din ONGI-uri cu statut participativ la Consiliul Europei. Prin acest statut Consiliul Europei include ONG-urile în activităţile interguvernamentale şi încurajează dialogul membrilor parlamentului şi autorităţilor locale şi regionale cu asociaţiile pentru soluţionarea problemelor sociale majore.
 
ONGI-urile care îşi doresc un asemenea statut trebuie să fie deosebit de reprezentative în domeniul competenţei lor ; ele trebuie să împărtăşească obiectivele Consiliului Europei şi să contribuie activ la lucrările lui.
 
Cooperarea cu ONGI-urile are mai multe forme, de la o simplă consultanţă până la cooperare la scară largă în anumite proiecte. Experţii ONGI-lor pot participa în diferite proiecte în calitate de consultanţi; ei pot contribui la lucrările comisiilor interguvernamentale pe bază instituţională sau ad-hoc, pregătesc memorandumuri pentru Secretarul General, fac declaraţii verbale sau scrise la comisiile Adunării Parlamentare  şi la Congresul Puterilor Locale şi Regionale  şi prezintă discursuri la seminare şi la alte întruniri  organizate de Consiliul Europei.

Documente:
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida