Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Societatea civilă - element important al procesului decizional
Societatea civilă - element important al procesului decizional
Una dintre preocupările majore ale democraţiilor moderne este înstrăinarea cetăţenilor faţă de procesele politice. În acest context, ca si în multe altele, societatea civilă constituie un element important al procesului democratic. Aceasta oferă cetăţenilor o cale alternativă, alături de cele ale partidelor politice si lobby-urilor de canalizare de opinii diverse si de asigurare a unor interese variate în procesul de luare a deciziilor.

Promovarea cooperării între autoritățile locale și societatea civilă a fost dovedit a fi un instrument eficient pentru a crea condițiile necesare pentru dezvoltarea politică și socială a tuturor comunităților din întreaga Uniune Europeană și vecinătatea acesteia. O cooperare eficientă aduce rezultate mai bune în ceea ce privește egalitatea, bunăstare, securitate și durabilitate. Implicarea cetățenilor în toate aspectele vieții comunității lor și de a face vocile auzite prin forme pașnice și legale de participare este, de asemenea, un antidot la populism și mișcările anti-democratice, care sunt în prezent în întreaga Europă ridică.
 
Autoritățile locale sunt chemate să sporească transparența și responsabilitatea lor, precum și de a dezvolta mecanisme în mod eficient implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. Organizațiile societății civile joacă, de asemenea, un rol-cheie, acestea fiind o legătură unică între cetățeni și guvernele locale și regionale. Împreună, ele pot oferi mecanismele necesare spre democrație participativă, și pentru consolidarea instituțiilor democratice la nivel local.

 
CodUL de Bune Practici privind participarea civilă la procesul decizional
La recomandarea Forumului Consiliului Europei pentru Viitorul Democrației, Conferința ONGI-urilor a elaborat un Cod de Bune Practici privind participarea civilă la procesul decizional. Obiectivul principal al Codului de Bune Practici este definirea unui set de principii și îndrumări pentru participarea ONG-urilor în procesele de luare a deciziilor ce urmează a fi puse în aplicare la nivel local și național în statele membre ale Consiliului Europei.

Elaborat folosind o abordare multilaterală, Codul are sprijinul Consiliului Europei:

- Comitetul de Miniștri acordă sprijin într-o Declarație în care "recunoaște importanța Codului de bune practici ca document de referință pentru Consiliul Europei, precum și ca bază pentru responsabilizarea cetățenilor de a se implica în desfășurarea afacerilor publice în țările europene";

- Adunarea Parlamentară subliniază "necesitatea clară a îndrumărilor și bunelor practici în acest domeniu";

- Congresul AutoritățilorLocale și Regionale afirmă că este "gata să contribuie la promovarea acestui instrument de referință".

Pentru a asigura continuitatea, Conferința ONGI-urilor a adoptat în octombrie 2009o Strategie de promovare și de punere în aplicare a Codului de bune practici. A fost creat un grup de experți pentru a urmări evoluțiile și a realiza acțiuni de sensibilizare cu privire la Codul în cauză.


 
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida