Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Democraţia în acţiune
Stabilirea agendei de lucru

Agenda politică este convenită de către parlament si guvern, dar poate fi modelată de către ONG-uri, sau grupuri de ONG-uri, prin intermediul campaniilor si lobby-urilor pentru probleme, nevoi si preocupări. IniŃiative noi de politică sunt adesea rezultatul influenŃei campaniilor ONG-urilor. În etapa aceasta, ONG-urile îsi propun să influenŃeze factorii de decizie în numele unui interes colectiv si să acŃioneze într-un mod complementar dezbaterilor politice.
 

ContribuŢii ale ONG-urilor:

· Pledare: ridicarea de probleme, preocupări si nevoi pentru un grup specific de utilizatori, a unui punct de vedere sau a unui interes public general care nu este încă acoperit de legislaŃie sau de alte documente de politici, instrumente sau măsuri;

· Informare si constientizare: împărtăsirea constatărilor ONG-urilor autorităŃilor publice,implicarea si reprezentarea membrilor, a utilizatorilor si a grupurilor cheie de cetăţeni şi activarea unor căi de comunicaŃii cu cetăţenii; ascultare, reacţii şi informare;

· Expertiză si consiliere: experŃii cu cunostinŃe despre un anumit subiect joacă un rol cheie în stabilirea agendei politice. Analiza si cercetarea acestora identifică nevoi actuale si viitoare în societate si oferă perspective cruciale;

· Inovare: dezvoltarea de noi soluŃii si abordări, demonstrarea modului în care acestea pot fi incluse pe agenda politică;

· Furnizarea de servicii: factor cheie în formarea politicilor si crearea de servicii alternative sau ne-existente pentru un anumit grup de utilizatori.
 

ResponsabilităŢile autorităŢilor publice:

· Schimb de informaţii: Să furnizeze informaţii la zi, exacte şi în timp util într-un format accesibil pentru toate părţile interesate;

· Proceduri: Să dezvolte şi să adere la un proces transparent de luare a deciziilor. Să furnizeze proceduri clare, deschise şi accesibile pentru participare;

· Furnizarea de resurse: Să permită participarea activă a societăţii civile prin, de exemplu, dispoziţii bugetare, sprijin în natură sau servicii administrative;

· Receptivitate: Să asigure implicarea activă a reprezentanţilor autorităţii publice în domeniu; să asculte, să reacţioneze şi să ofere feedback.
 

Instrumente Şi mecanisme utile:

· Informaţii:

  • Accesul simplu şi liber la informaţii relevante, exacte şi actualizate privind procesul politic, documente şi factorii de decizie politică, de exemplu, baze de date on-line;
  • Cercetare pentru a înţelege o preocupare şi a dezvolta soluţii propuse;
  • Organizare de campanii şi lobby de către ONG-uri pe baza promovării conştientizării, cum ar fi documente de politică, afişe şi pliante, site-uri, comunicate mass-media şi demonstraţii publice;
  • Site cu acces cuprinzător la documente cheie şi anunţarea de evenimente publice.

· Consultare:

  • Petiţii - pot fi făcute prin instrumente online, cum ar fi petiţie electronică sau forum web;
  • Consultare, online sau alte tehnici, pentru a aduna subiecte de interes şi sugestii de la părţile interesate.

· Dialog:

  • Audieri şi forumuri publice cu părţile interesate pentru a identifica ş ai interpreta sensibilităţile şi interesele diferitelor grupuri;
  • Forumuri şi consilii ulterioare ale cetăţenilor pentru a discuta cu cetăţenii şi ONG-urile;
  • Contact cheie cu guvernul care permite societăţii civile să aibă acces la informaţii privind iniţiativele politice actuale.

· Parteneriat:

  • Grup sau comitet de lucru format ca un grup permanent sau ad-hoc de experţi pentru a consilia cu privire la preferinţele pentru diverse politici.
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida