Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Strategia UE pentru regiunea Dunării
Pe 8 decembrie 2010 Comisia Europeană a aprobat şi a publicat Strategia UE pentru regiunea Dunării, concretizate într-o Comunicare şi un Plan de Acţiune. Documentele discutate şi agreate la nivel comunitar şi care formează nucleul cooperării regionale la Dunăre, reprezintă efortul concentrat de elaborare al statelor riverane, care, alături de Comisia Europeană, au analizat şi au evaluat nevoile reale ale regiunii Dunării şi au propus un document agreat, atât la nivel politic, cât şi tehnic. Aşadar, Strategia Dunării este un proiect al Uniunii Europene la care sunt invitate să participe şi statele terţe riverane.Cele patru axe prioritare ale Strategiei sunt: conectivitatea (transport intermodal, cultură şi turism, reţele de energie), protecţia mediului (managementul resurselor de apă, protecţia biodiversităţii şi managementul riscurilor), creşterea prosperităţii regiunii Dunării (educaţie, cercetare, competitivitate) şi îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă).

Pe tot parcursul anului 2010 au fost organizate, în toate statele riverane, conferinţe, seminarii şi mese rotunde dedicate promovării noului concept regional. Rezultatul acestor consultări îl reprezintă Comunicarea Comisiei pe tema Strategiei UE pentru regiunea Dunării precum şi Planul de Acţiune aferent. Acesta din urmă cuprinde analiza în detaliu a situaţiei actuale şi propune linii de acţiune exemplificate prin tipuri de proiecte care vor fi implementate pe termen scurt/mediu sau lung.

Pe 24 iunie 2011, conform calendarului preşedinţiei Ungariei la Uniunea Europeană, Strategia a fost adoptată în cadrul Consiliului European. Realizarea obiectivelor Planului de Acţiune este monitorizată de Comisia Europeană şi actualizată periodic, în funcţie de evoluţia situaţiei economice şi a trendurilor sociale din regiune.

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării vizează dezvoltarea potențialului economic și îmbunătățirea condițiilor de mediu ale regiunii. Totodată, încurajează cooperarea pe termen lung, atît între autoritățile locale și regionale, cît și între autorități, mediul privat și ONG-uri, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii.
 
Ţările incluse în Strategie sunt cele acoperite de Procesul de cooperare dunăreană: Germania (landurile Baden-Württemberg şi Bavaria), Austria, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herțegovina, Muntenegru, România, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. Dintre aceste state, opt sunt state membre ale Uniunii Europene, iar celelalte sunt implicate în diferite iniţiative de cooperare cu Uniunea Europeană, unele din ele cu scopul declarat de a deveni într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat membre ale UE.
 
Planul este grupat în patru ”piloni” (axele principale) și 11 domenii prioritare.
  1. Interconectarea regiunii Dunării
Obiectivul este de a îmbunătăţi conectivitatea regiunii Dunării cu restul Europei, în trei domenii prioritare: transport, energie și cultură/turism. Interconectarea regiunii poate fi realizată prin îmbunătăţirea coordonării în realizarea lucrărilor de infrastructură, îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de transport şi energie, schimburi de experienţă cu privire la energie curată şi promovarea culturii şi turismului Dunării.
 
  1. Protejarea mediului în regiunea Dunării
Strategia schițează trei priorități pentru conservarea biodiversității și protejarea calităţii vieţii oamenilor care locuiesc pe malurile și în bazinul hidrografic al Dunării: restabilirea și menţinerea calităţii apei; gestionarea riscurilor de mediu; conservarea biodiversităţii, a peisajelor și a calităţii aerului și solurilor.
 
  1. Creșterea prosperității în regiunea Dunării
De la cele mai înalte niveluri de trai din UE pînă la cele mai scăzute, de la personalul cu cel mai înalt nivel de calificare pînă la angajaţii cu cele mai puține studii, de la unele dintre cele mai competitive regiuni ale UE pîna la unele dintre cele mai sărace – în ceea ce privește prosperitatea, Dunărea este o regiune a contradicțiilor. Strategia prezintă trei priorități care vor reduce eterogenitatea regiunii: dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaștere prin cercetare, educație și tehnologiile informației; sprijinirea competitivităţii în afaceri; investiţiile în oameni și competenţe (resurse umane).
 
  1. Consolidarea regiunii Dunării
Crima organizată și corupția reprezintă o provocare în anumite părți ale regiunii, iar Strategia definește acțiuni pentru schimbarea acestei situații. Pentru impulsionarea creșterii economice durabile și prosperității în această zonă, este necesară transformarea regiunii Dunării într-o zonă în care se poate trăi în siguranță și consolidarea integrării acesteia în cadrul UE. Acest pilon se axează pe două priorități care vor contribui la consolidarea regiunii: îmbunătățirea capacităţii și a cooperării instituţionale; conlucrarea pentru abordarea problemei securităţii și a crimei.

MOLDOVA

În pofida faptului că dispune de un segment de doar 430 metri de ieşire la Dunăre, Republica Moldova se consideră un stat riveran, interesat să participe la dezvoltarea politică şi economică a regiunii dunărene şi, respectiv, să fie parte la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Prevederile Strategiei reflectă, în mare măsură, obiectivele trasate de Guvernul Republicii Moldova, şi anume: adoptarea şi promovarea valorilor şi standardelor europene în toate domeniile; aprofundarea relaţiilor bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu statele regiunii; asigurarea securităţii energetice a ţării prin instrumentele de care dispune Uniunea Europeană, aderarea la piaţa energetică europeană, precum şi conectarea Republicii Moldova la reţelele de transport european..

Informaţii suplimentare


©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida