Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Consiliul Europei
Vă aflaţi aici: // Home / Consiliul Europei / Consiliul Europei / Structura
Structura
comitetul DE miniştri
Comitetul de Miniştri reprezintă instanţa de decizie a Consiliului Europei. El este alcătuit din miniştrii afacerilor externe din 47 de State membre sau din reprezentanţii permanenţi la Strasbourg. El este atât un organism guvernamental, în cadrul căruia abordările naţionale ale problemelor cu care se confruntă societatea europeană pot fi discutate pe picior de egalitate, cât şi un forum colectiv, care formulează unele soluţii la aceste provocări. În colaborare cu Adunarea Parlamentară, care este un gardian al valorilor fundamentale ale Consiliului Europei, el este investit şi cu misiunea de a monitoriza respectarea angajamentelor luate de Statele membre.
 
Mai mult ...

adunarea parlamentară
Adunarea Parlamentară este unul dintre cele două organe statutare ale Consiliului Europei. Ea este organul deliberativ şi forţa motrice a extinderii cooperării europene către toate statele democratice din Europa. Adunarea reprezintă forţele politice ale parlamentelor Statelor membre.
APCE îşi stabileşte ordinea de zi, abordează subiecte de actualitate şi teme cu caracter prospectiv care tratează, în special, problemele societăţii şi chestiunile de politică internaţională.
 
Mai mult ...


secretarul general
Secretarul General răspunde de orientarea strategică a programului de lucru  şi de bugetul  Consiliului Europei  şi  controlează  gestionarea zi cu zi a Organizaţiei. El asigură executarea  programului  cu ajutorul Secretariatului. Programele de cooperare interguvernamentale  sunt coordonate mai întâi de toate  de către direcţiile  care se ocupă de  principalele domenii de activitate ale Organizaţiei.

Mai mult ...


congresul puterilor locale şi regionale
Din 1957, Consiliul Europei a făcut primul pas în favoarea reprezentării puterilor locale. Activitatea lui s-a extins din Islanda spre Federaţia Rusă şi din Norvegia în Balcani. În 1994, Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa (CPLRE) a fost înfiinţat în calitate de organ consultativ al Consiliului Europei, înlocuind Conferinţa puterilor locale şi regionale din Europa. Este vocea celor 200 000 regiuni şi municipii din Europa şi oferă un loc privilegiat de dialog, unde reprezentanţii aleşi dezbat probleme comune, confruntă experienţele lor şi dezvoltă politici. Scopul activităţii Congresului este de a consolida democraţia şi de a ameliora serviciile la nivelul local şi regional.

Mai mult ...

curtea europeană a drepturilor omului
Cea mai semnificativă realizare a Consiliului Europei rămâne Convenţia europeana a drepturilor omului. Convenţia defineşte drepturile şi libertăţile pe care Statele membre se angajează să le garanteze oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor. Ea stabileşte, de asemenea, un sistem internaţional de protecţie: Statele şi persoanele fizice, indiferent de cetăţenie pot sesiza Curtea europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, iar jurisdicţia ei este obligatorie tuturor părţilor contractante.
 
Mai mult ...


comisarul pentru drepturile omului
 Postul de Comisar al drepturilor omului a fost instituit în 1999. Comisarul este împuternicit să promoveze educaţia, sensibilizarea asupra drepturilor omului, cât şi respectarea acestor drepturi şi să asigure conformitatea deplină şi eficientă cu instrumentele Consiliului Europei cum ar fi: convenţii, recomandări şi rezoluţii adoptate de Comitetul Miniştrilor.
 
Jucând un rol complementar şi esenţialmente preventiv, Comisarul exercită funcţii diferite faţă de cele ale Curţii europene a drepturilor omului şi a altor organe convenţionale. Comisarul nu are împuterniciri executive însă oferă Statelor membre sfaturi, analiză şi avizuri pentru remedierea lacunelor şi prevenirea încălcărilor drepturilor omului în practică.
 
Mai mult ...

conferinţa organizaţiilor neguvernamentale internaţionaLe
Activitatea Consiliului Europei beneficiază de contacte strânse şi de o cooperare cu elementele dinamice ale societăţii, precum sunt cele reprezentate de ONG-uri. Una dintre cele mai mari provocări cărora le face faţă Organizaţia este consolidarea ONG-urilor şi societăţii civile în noile State membre şi dezvoltarea democraţiei comune pe bază pan-europeană. Programele de cooperare ale Consiliului Europei se bazează pe parteneriatul cu ONG-urile şi se concentrează asupra reformei democratice.

Mai mult ...
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida