Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Suedia
Cooperarea dintre Suedia si Republica Moldova a inceput in 1996. Suedia este lider european în acordarea asistenţei Republicii Moldova., cu proiecte în cele mai diverse domenii socio-economice. Astfel, numai în baza Strategiei de cooperare pentru anii 2011-2014, Moldova a beneficiat de un volum de finanțare anual de aproape 11 milioane de euro. Aria de acțiune a acestei cooperări vizează sectoare precum democrația, drepturile omului şi egalitatea de gen, infrastructura durabilă, dezvoltarea pieței și combaterea corupției, reforma administrației publice centrale.

Conform Strategiei în baza rezultatelor asistenţei suedeze de dezvoltare pentru ţările din Europa de Est, Balcanii de Vest şi Turcia  pentru perioada 2014 -2020, suma totală a asistenţei Suediei va constitui100 milioane de euro.

Obiectivul general al cooperării pentru dezvoltare dintre Suedia şi Republica Moldova pe termen lung reprezintă integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum şi apropierea de valorile acesteia.
 
Domenii de cooperare

Sprijinul suedez cuprinde trei sectoare:

  • Democraţie, drepturile omului şi egalitate de gen;
  • Infrastructură durabilă,
  • Dezvoltarea pieţei.

Sprijinul va consolida în continuare armonizarea legislaţiei si concordarea acesteia cu cea a Uniunii Europene, cu accent deosebit pe egalitatea de gen şi respectarea drepturilor omului. Investiţiile în infrastructura energetică vor completa sprijinul pentru reformele instituţionale si vor contribui la o dezvoltarea durabilă, în conformitate cu angajamentele internaţionale. Creşterea schimburilor comerciale va fi impulsionata prin armonizarea si concordarea la legislatia UE, precum si prin asigurarea unor costuri mai mici de afaceri în Republica Moldova.

În toate sectoarele se va da prioritate programelor de asistență relevante domeniilor specificate în Planul Naţional de Dezvoltare al Moldovei şi în Planul de Acţiuni al țării aferent Politicii Europene de Vecinătate sau în alte documente strategice echivalente, precum şi în rapoartele de progres aferente.

Strategia 2014-2020 se va axa pe trei direcţii de bază:

  1. integrarea economică mai strânsă a Moldovei cu Uniunea Europeană şi dezvoltarea economiei de piaţă;
  2. consolidarea democrației, asigurarea unui respect mai înalt pentru drepturile omului și supremația legii;
  3. edificarea unui mediu ambiant mai bun, reducerea impactului climateric al activităţilor umane şi consolidarea rezistenţei societății și economiei în fața fenomenelor climaterice extreme şi a schimbărilor climaterice globale.

Agenţia suedeză pentru cooperare internaţională şi dezvoltare

Agenţia Internaţională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare (Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), este o agenţie guvernamentală din cadrul Ministerului de Afaceri Externe al Suediei. Sida este o organizaţie globală şi are oficii în circa 50 de ţări. Sida este o agenţie transparentă, care oferă toată informaţia necesară privind activitatea sa în interesul tuturor. Este de asemenea o agenţie flexibilă şi deschisă spre cooperare.

Obiectivul general al cooperării în dezvoltare dintre Suedia şi Moldova este de susţine eforturile Moldovei de reducere a sărăciei prin promovarea guvernării democratice, creştere economică durabilă în favoarea celor mai săraci, prevenirea marginalizării sociale şi îmbunătăţirea sănătăţii publice.

Deoarece Sida nu este o agenţie de implementare toate resursele financiare sînt canalizate şi convenite cu organizaţii multilaterale sau alte tipuri de organizaţii de implementare.


Date de contact
 
Ambasada Suediei
MD-2004, Republica Moldova
Chişinău, str. Toma Ciorba 12
Tel.: +373 (22) 26-73-20
Fax: +373 (22) 26-73-30
e-mail: ambassaden.chisinau@sida.se

Documente


actualizat octombrie 2014
Informaţii suplimentare
Căutare
Strategia de cooperare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida