Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Susţinerea eforturilor naţionale privind prevenirea şi combaterea discriminării

Cadrul de cooperare programatic cu
Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina şi Belarus

TEMA I: Protecția și promovarea drepturilor omului

SUB-TEMA: Promovarea egalității și demnității umane

 

Proiectul: Susținerea eforturilor naționale privind prevenirea și combaterea discriminării în Republica MoldovaScopul principal: promovarea egalității și demnității umane

Obiective: Obținerea progresului în ce privește eliminarea tuturor formelor de violență și discriminare împotriva femeii

Indicatori:

  • În fiecare din cele cinci țări membre ale Parteneriatului Estic, sunt elaborate studii naționale de cercetare și sunt identificate obstacolele de ordin social, cultural, economic, care împiedică accesul femeii la justiție.
  • Recomandările sunt formulate astfel, încât să existe posibilitatea ulterioară de dezvoltare a standardelor naționale în ce privește accesul femeii la justiție, inclusiv în domeniul colectării datelor.
  • Capacitatea țărilor Parteneriatului Estic de a elabora măsuri care să asigure egalitatea față de gen în sistemul juridic și să fie capabil să răspundă necesităților corespunzătoare femeilor dezavantajate (sărace, analfabete, din zonele rurale, minorități sau cu dizabilități).
  • Specialiștii implicați în diverse nivele ale sistemului juridic (judecători, procurori, avocați) și-au îmbunătățit abilitățile și cunoștințele referitoare la egalitatea de gen, drepturile femeii și nediscriminarea.
     
Informaţii suplimentare

Lansarea Programului comun CoE_UE privind prevenirea şi combaterea discriminării în Republica Moldova // Moldova Europeană. - 13 noiembrie 2015.

©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida