Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Fondul european pentru democraţie

 Fondul a fost creat în anul 2013 pentru a conferi mai multă influenţă şi coerenţă eforturilor depuse de UE și de statele membre în consolidarea democrației în vecinătatea europeană.
 
Fondul European pentru Democrație (FED) acordă ajutor actorilor ţărilor implicate într-un proces de schimbare rapidă  care, din cauza unui mandat restricţionat şi a unor proceduri excesiv de lungi de finanţare, au beneficiat de sprijin limitat din partea UE. Printre beneficiari se numără partidele politice, persoanlităţile politice (disidenţi, reprezentanţi ai opoziţiei, lideri ai organizaţiilor de tineret), mişcările sociale şi respezentanţii societăţii civile, care au un program clar ce urmăreşte îmbunătăţirea democraţiei, în special când toate aceste părţi interesate operează într-un context politic foarte nesigur.
 
 FED oferă, de asemenea, asistență tinerilor  lideri, mass-media independente și a jurnaliștilor, cu condiția ca toți beneficiarii să respecte valorile democratice fundamentale și a drepturile omului, precum și să subscrie la principiile de non-violență. Organizațiile pentru drepturile femeilor și activiști de sex feminin vor fi printre principalii beneficiari de sprijin, și perspectiva de gen va fi integrată în toate deciziile și acțiunile finanțate de FED.
 
Activitățile de bază ale FED includ acordarea de sprijin financiar pentru beneficiari vizați prin contribuții voluntare din partea statelor membre sau a altor părți interesate, cum ar fi fundații private.  Fondul este instituit în calitate de de organism autonom de acordare de subvenții care i-ar putea sprijini pe cei care depun eforturi în mod pașnic pentru democratizare în țările în tranziție politică. Atenția geografică primară a FED a fost inițial regiunea europeană de vecinătate. În decembrie 2014 mandatul său geografic a fost extins, astfel încît acum FED poate acționa acum în afara regiunii de vecinătate.
 
FED ia forma unei Fundații de drept privat cu sediul în Belgia, care este autonomă de Uniunea Europeană, reglementată de propriul Statut și organisme de conducere. Ca atare, nu este un instrument european, ci completează instrumentele existente de cooperare ale UE.
Fondul European pentru Democrație, creat ca un mecanism inovator pentru a oferi sprijin, oferă granturi organizațiilor și activiștilor care lucrează pentru promovarea democrației și drepturilor omului și care nu au acces la alte mecanisme de finanțare. În special, acesta asigură coerența, sinergiile și valoarea adăugată a activităților desfășurate de către Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), Instrumentul de stabilitate sau de Facilitate pentru societatea civilă.
 
O provocare a FED este de a facilita dezvoltarea de mișcări politice democratice, care să reprezinte spectrul larg de opinii și abordări din cadrul societății, astfel încât acestea să poată concura pentru putere și sprijinul popular. Această provocare de promovare a societății civile și a pluralismului este resimțită în întreaga Vecinătate, dar este deosebit de acută pentru țările angajate în schimbare politică rapidă sau acolo unde regimurile politice represive continuă să înăbușe pluralismul și diversitatea.
 
Rezoluţia Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la noua abordare a UE în materie de drepturile omului și democrație a făcut o evaluare a activităților Fondului european pentru democrație (FED) de la înființarea sa.

Raportul concluzionează că, în pofida scurtei sale perioade de activitate și a resurselor limitate, FED reprezintă un ”mod flexibil, dinamic și inovator de a susține cetățenii în lupta pentru autodeterminare democratică”.

De asemenea, Parlamentul European subliniază susținerea sa deplină și continuă pentru eforturile multiple ale UE de a sprijini organizațiile societății civile, mișcările sociale și militanții din întreaga lume. Totodată, reiterează faptul că este important să se asigure complementaritatea activităților FED cu cea a instrumentelor financiare externe folosite în prezent de UE, în special IEDDO și Instrumentul european de vecinătate (IEV), având în vedere că ambele vizează promovarea principiilor democratice și a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în vecinătatea UE.
 
Documentul salută implicarea consecventă a FED în favoarea libertății de exprimare și asociere, a libertății presei, a creării și consolidării preeminenței legii, a combaterii corupției, a pluralismului social și politic, implicare care vizează sprijinirea dezvoltării regimurilor democratice în vecinătatea estică și în cea sudică a UE.

Parlamentul European solicită UE și statelor membre să elaboreze o abordare integrată pentru sprijinirea tranziției politice și a democratizării în țările terțe, care să cuprindă respectarea drepturilor omului, promovarea justiției, transparenței, responsabilității, reconcilierii, statului de drept și consolidarea instituțiilor democratice, inclusiv a organismelor legislative.

Rezoluția reamintește că, la 26 aprilie 2015, următoarele țări s-au angajat și au contribuit la FED: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Elveția, în timp ce restul de 12 state nu au făcut încă acest lucru.
 
Comisia Europeană finanțează proiectul ”Sprijin pentru Fondul European pentru Democrație”, cu scopul de a susține  buna funcționare a FED în vecinătatea europeană drept  actor de baza pentru a promova și încuraja democratizarea și democrațiile solide și durabile în țările în tranziție politică și în societățile care  lupta pentru democratizare.
 
FED cuprinde următoarele țări/teritorii: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Iordania, Libia, Liban, Moldova, Maroc, teritoriile palestiniene ocupate, Siria, Tunisia și Ucraina. Suport FED este astfel destinat actorilor din aceste țări/teritorii.

Informaţii suplimentare
PAGINA WEB - http://democracyendowment.eu

9.07.2015  Parlamentul European a recunoscut succesul Fondului european pentru democraţie
30.06.2015  -  Comisia European ă îşi reînnoieşte sprijinul pentru Fondul European pentru Democraţie
 

Publicatii Documente
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida