Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Demnitatea umană
Traficul de fiinţe umane
Traficul de fiinţe umane subminează valorile fundamentale ale Consiliului Europei, astfel încât Consiliul s-a angajat să-l combată. Mai mult ca atât, fiind un organism pan-european,  Consiliul este cea mai potrivită autoritate chemată să suprime toate manifestările traficului de fiinţe umane şi să protejeze victimele acestuia.

O nouă formă de sclavie
Traficul de fiinţe umane reprezintă o problemă majoră pentru Europa. În fiecare an, un număr tot mai mare de persoane devin victime ale traficului de fiinţe umane. În mare parte,  victimele sînt destinate exploatării sexuale (43%), dar multe din persoanele traficate sînt folosite şi ca muncitori neplătiţi şi ilegali la lucrări agricole, în întreprinderi cu condiţii grele de muncă sau ca servitori în familii (32%).
 
Un asemenea trafic, cu incidenţe penale pentru victimele sale, reprezintă o versiune modernă a comerţului cu sclavi din trecut.
 
Majoritatea  victimelor sunt tineri, chiar uneori  şi copii, toate căutând cu disperare să-şi câştige cel puţin o existenţa precară, dar până la urmă se aleg doar cu viaţa răvăşită de abuzuri şi extorcare.
 
Acţiunile Consiliului Europei
Încă din anii 80, Consiliul Europei s-a implicat activ în combaterea traficului de fiinţe umane, care şi-a relevat tangenţele cu o serie de probleme ce constituiau obiectul de preocupare a Consiliului Europei - protecţia femeilor împotriva violenţei, exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor, crima organizată şi migraţiunea.

Traficul de fiinţe umane constituie o încălcare a drepturilor omului şi o atingere împotriva demnităţii şi integritării fiinţei umane. Consiliul Europei, având vocaţia principală de a apăra şi a promova drepturile omului, a devenit "casa naturală" pentru activităţile destinate combaterii fenomenelor ce constituie o încălcare a demnităţii şi integrităţii persoanelor, a libertăţii lor de deplasare, precum şi, în unele cazuri, a dreptului lor la viaţă

Consiliul Europei a venit cu mai multe iniţiative  în acest domeniu: a elaborat, de exemplu, instrumente juridice şi strategii pertinente, a efectuat studii şi acţiuni de monitorizare, a impulsionat cooperarea juridică şi tehnică.
 
Textele de bază adoptate de Consiliul Europei vizând traficul de fiinţe umane sunt:
  • Convenţia Consiliului Europei privind traficul de fiinţe umane
  • Recomandarea (2000) 11 a Comitetului de Miniştri adresată statelor membre privind acţiunile ce trebuie întreprinse împotriva traficului de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale;
  • Recomandarea (2001) 16 a Comitetului  Miniştrilor adresată statelor membre privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale
Convenţia privind traficul de fiinţe umane
Consiliul Europei este autoritatea cu cele mai mari competenţe atât pentru a combate toate manifestările traficului de fiinţe umane, cât şi pentru a obţine acordul ţărilor de origine, tranzit sau de destinaţie asupra unei politici comune obligatorii. Textele internaţionale existente fie că nu au un caracter executoriu, fie că iau în considerare doar careva aspecte ale problemei.
 
Valoarea adăugată a Convenţiei elaborate în cadrul Consiliului Europei rezidă în primul rând în afirmaţia că traficul de fiinţe umane  constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii umane; de aceea se impune o protecţie mai extinsă a victimelor.
 
În al doilea rând, arealul de reglementare al Convenţiei cuprinde toate formele de traficare şi, în al treilea rând, ea stabileşte mecanismele de monitorizare pentru a asigura implementarea eficientă de către statele membre a prevederilor sale.
 
Convenţia este un tratat cuprinzător care are ca scop:

• prevenirea traficului de fiinţe umane;
• protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor traficului;
• sancţionarea drastică a traficanţilor.
 
Convenţia este aplicată:

• tuturor formelor de trafic: naţional sau transnaţional, legat sau nu de crima organizată;
• tuturor victimelor: femei, bărbaţi sau copii;
• tuturor formelor de exploatare: exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavia sau alte practici
similare, menţinerea în condiţii de aservire şi prelevarea de organe.
 

Mecanisme de monitorizare
Eficienţa tuturor tratatelor se măsoară prin gradul de eficienţă a mecanismelor de monitorizare. Sistemul de monitorizare stabilit de Convenţia Consiliului Europei este cu certitudine unul din punctele ei forte şi se sprijină  pe doi piloni:
  • GRETA, un grup independent de experţi în acţiunile ce trebuie întreprinse împotriva traficului de fiinţe umane care monitorizează implementarea Convenţiei. Sarcina grupului este de a întocmi rapoarte care vor evalua măsurile întreprinse de statele membre. Statelor care nu respectă integral prevederile Convenţiei, li se va cere să-şi intensifice acţiunile.
  • Comitetul Statelor Părţi la Convenţie, constituit din reprezentanţii statelor membre pentru care Convenţia a intrat în vigoare, poate adopta, în baza rapoartelor şi concluziilor GRETA, recomandări adresate unui stat implicat.

Informaţii suplimentare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida