Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Tratate la care Moldova este parte

 
Din momentul creării Consiliului Europei, sub egida lui au fost adoptate şi deschise Statelor membre spre semnare numeroase convenţii şi acorduri referitoare la cele mai diverse domenii. "Seria tratatelor Consiliului Europei (STCE)", în care au intrat toate tratatele elaborate în cadrul Organizaţiei, înglobează nu mai puţin de 210 acte. Este o cifră impresionantă, deşi cuprinde protocoalele adiţionale şi de amendament care au un număr distinct în STCE şi care, ca regulă, sunt integrate în convenţia la care se referă.

Convenţiile europene au un rol extrem de important în consolidarea relaţiilor interstatale, favorizând armonizarea cadrului legislativ şi a sistemelor judiciare ale Statelor membre, ajustându-le la standardele europene unice şi stabilind nişte norme juridice minime. Scopul lor este de a facilita şi a simplifica cooperarea interstatală în domenii de interes comun. Diversitatea domeniilor reglementate de convenţiile europene este o dovadă a faptului că Consiliul Europei are menirea  să pună în discuţie problemele cruciale ale societăţii europene contemporane şi să găsească răspunsurile la toate sfidările cu care se confruntă neîncetat continentul european.


elaborarea convenţiilor


 
Acordurile şi convenţiile încheiate în cadrul Consiliului Europei sunt reglementate prin Convenţia de la Viena din 23 mai 1969 privind dreptul tratatelor şi de regulile specifice ale Organizaţiei, expuse în Statutul Consiliului Europei, rezoluţiile statutare din 1951 şi 1993, precum şi în regulamentul de procedură al Comitetului Miniştrilor şi regulamentul întrunirilor reprezentanţilor permanenţi.
 
Caracterul deosebit al acestor reguli se explică prin faptul că convenţiile şi acordurile sunt negociate, adoptate şi aplicate în cadrul instituţional al Organizaţiei, care-şi pune astfel amprenta, îşi imprimă logo-ul pe tratatele încheiate sub egida sa. Pentru a facilita întocmirea, armonizarea şi prezentarea acestor reguli destinate experţilor, Comitetul Miniştrilor a aprobat în februarie 1980 un model unic de clauze finale pentru convenţiile şi acordurile încheiate în cadrul Consiliului Europei.

Decizia de începere a negocierilor este luată de Comitetul Miniştrior, fie din proprie iniţiativă, fie din iniţiativa Adunării Parlamentare, a Congresului, a conferinţelor ministeriale specializate, a unui comitet director sau a unui comitet instituit printr-un tratat. Tratatele sunt elaborate  de experţi guvernamentali care acţionează conform instrucţiunilor guvernelor respective. După definitivarea textului tratatului, conform Rezoluţiei statutare (93) 27, Comitetul Miniştrilor decide deschiderea lui spre semnare.


semnare, acceptare, aprobare sau ratificare
Din data deschiderii unui tratat spre semnare, statele îşi pot pune semnătura sau aszfel spus, îşi pot exprima intenţia de -l ratifica. semnarea nu este un ngajament definitiv, însă e obligă tatele, în conformitate cu rticolul 18 din Convenţia de la Viena privind dreptul tratatelor, să nu întreprindă nicio măsură care ar putea priva tratatul în cauză de obiectul au scopul său.

În cazul convenţiilor, semnarea trebuie să fie urmată, în principiu, de ratificarea, acceptarea su aprobarea tratatelor, act prin care statul îşi exprimă conimţământul definitiv de a fi legat prin acel tratat. În cazul acordurilor, ratificarea, acceptrea sau aprobarea nu este necesară şi doar semnarea poate angaja unele state în acest sens.

Ca tratatul să lege statele părţi, mai este necesară intrarea lui în vigoare. În cadrul Consiliului Europei, un tratat intră în vigoare atunci când un anumit număr de state şi-au exprimt acordul definitiv de a fi legate prin el. cest număr este precizat în cluzele finale. Odată cu intrrea sa în vigoare, tratatul capătă o existenţă juridică în cdrele juridice internaţionale şi naţionale ale statelor părţi. Acetea din urmă sunt obligate să repecte dispoziţiile tratatului şi să le aplice în prctică. Pentru statele care aderă la un tratat deja în curs de aplicare, acel tratat intră în vigoare din data când ele depun instrumentele de ratificare, de aprobare sau acceptare.


declaraţii şi rezerve
În conformitate cu Convenţia de la Viena şi cu regulile dreptului public internaţional, statele au posibilitatea, în momentul semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, aprobare sau aceptare, să facă anumite declaraţii sau să formuleze rezerve. declaraţiile se fac fie cu scopul de a clarifica sensul sau importanţa pe care statul în cauză o atribuie unui tratat sau uneia dintre dispoziţiile acestuia, fie pentru a-şi expune motivele pentru care el doreşte să participe la aceasta. O declaraţie este numită "interpretativă" atunci când statul îşi expune în ea sensul pe care-l atribuie unei dispoziţii din tratatul în cauză. Ea mai poate fi "teritorială" atunci când statul desemnează unul sau mai multe teritorii, în cadrul cărora urmează să li se aplice tratatul. Statul îşi mai poate formula rezerve prin care el decide să excludă anumite dispoziţii ale tratatului sau să modifice efectul juridic al aplicării lor.


informaţii suplimentare
În focus
MOLDOVA A RATIFICAT

Protocolul nr. 15 de modificare a CEDO
Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale
Detalii
Carta autonomiei locale - la 30 de ani
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida