Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Justiţie, libertate şi securitate
Drepturile omului
În cadrul său, UE acordă o importanţă deosebită respectării drepturilor omului. Principiile sale în domeniul drepturilor omului sunt formulate în Tratatul privind Uniunea Europeană şi în Carta drepturilor fundamentale. Acţiunile Uniunii se bazează pe iniţiative şi programe ca Daphne şi PROGRESS şi se axează pe lupta împotriva discriminării, a rasismului şi a xenofobiei, precum şi pe protecţia grupurilor vulnerabile, cum sunt copiii, femeile şi minorităţile. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene monitorizează respectarea acestor valori esenţiale ale Uniunii. Aceasta oferă, în special, asistenţă şi expertiză statelor membre şi organelor Uniunii responsabile cu aplicarea legislaţiei UE în domeniul drepturilor fundamentale.

Mai mult

Instituţiile şi Organismele UE

Comisia Europeană

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Legislaţie
Publicaţii
Actualitatea UE 
Comunicate de presă

VIDEO
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida