Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: Guvernul RM
Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Anul publicarii: 2013
Pagini: 984
Cuvinte cheie: acord de asociere, ,
Acces: PDF , On-line
Limba: Engleza, Româna,


Documentul cuprinde sub aspect structural:

  • Un Preambul ce reprezintă o declaraţie introductivă a Acordului, ce stabileşte scopul Acordului și filosofia acestuia;
  • Şapte titluri care conțin Principiile Generale; Cooperarea Politică și Politicile de Securitate și Afaceri Externe; Libertatea Justiției și Securitate; Cooperarea Sectorială și Economică; Comerțul și Temele ce țin de Comerț (DCFTA); Cooperarea Financiară inclusiv Prevederile anti-fraudă, precum și Prevederile Instituționale, Generale și Finale;
  • Anexe care stabilesc legislația UE ce urmează să fie preluată până la o dată anumită şi patru Protocoale.

Versiunea ROMÂNĂ

Publicat - Jurnal Oficial  al UE L 260, 30.08.2014, p. 4-738

 ACORD DE ASOCIERE între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte JO L 260,  30.8.2014, p. 4-738

Data documentului: 27/06/2014
Data intrării în vigoare: 01/01/1001; intrare în vigoare a se vedea articolul 464.2
Data intrării în vigoare: 01/09/2014; punere în aplicare aplicare provizorie a se vedea articolul 464.4 şi 22014X0830(02)
 
Publicat - Monitor Oficial al RM,  18.07.2014, Nr. 185-199

Legea nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte., Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199 ,    art Nr : 442Versiunea ROMÂNĂ (gov.md)02.12.2013

 

Versiunea ENGLEZĂ


30.08.2014

ASSOCIATION AGREEMENT between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part Jurnal Oficial  al UE L 260, 30.8.2014, p. 4-738;


Text of the Agreement

Annexes to the Agreement

Protocols to the Agreement

Versiunea RUSÂ
18.07.2014
 
ЗАКОН Nr. 112 от  02.07.2014 о ратификации Соглашения об ассоциациимежду Республикой Молдова, с одной стороны,и Европейским Союзом и Европейскимсообществом по атомной энергии и ихгосударствами-членами, с другой стороны

Опубликован : 18.07.2014 в Monitorul Oficial Nr. 185-199     статья № : 442

 
02.12.2013
(gov.md)

Actualizat 18.07.2014
 

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199


AGENDA de Asociere

GHIDUL
AA

Ghid succint al AA
Ghid ZLSAC
AA - Mituri şi fapte
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA
IMPLEMENTAREA 2014-2016
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida