Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
AGENDA DE ASOCIERE dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova
Association Agenda between the European Union and the Republic of Moldova
Anul publicarii: 2014
Pagini: 24
Cuvinte cheie: acord de asociere, ,
Acces: PDF , On-line
Limba: Engleza, Româna,
 În baza structurii Acordului de Asociere, Agenda de Asociere prevede o listă de priorităţi pentru lucrul comun care urmează să fie efectuat în perioada 2014-2016.
Agenda de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană a  fost aprobată  la  ecea de-a XVI-ea Reuniune a Consiliului de Cooperare UE - Republica Moldova  , din 26 iunie 2014,

Agenda de Asociere stabileşte un set de priorităţi convenite în comun pentru perioada 2014-2016, cu scopul de a pregăti implementarea Acordului de Asociere, inclusiv a părţii privind Zona de Liber Schimb, Aprofundat şi Cuprinzător.

Agenda de Asociere înlocuieşte Planul de Acţiuni RM-UE semnat la 22 februarie 2005 în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Astfel, se creează o platformă actualizată pentru realizarea asocierii politice şi integrării economice dintre UE şi Republica Moldova. Agenda incorporează elemente politice, inclusiv dialog politic, reforma pentru consolidarea instituţiilor democratice, statul de drept, independența justiţiei, respectul pentru drepturile omului, cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate, precum şi soluţionarea paşnică a conflictelor, cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii. Agenda prevede şi aspecte economice şi comerciale,  inclusiv o cooperare sectorială în domeniul energetic, transport, ocuparea forţei de muncă şi protecţie socială.

AGENDA DE ASOCIERE dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova

Uniunea Europeană și Republica Moldov recunosc că contextul relațiilor lor s-a schimbat în mod semnificativ şi pozitiv de la lansarea Parteneriatului Estic. Părțile au început negocierile pe marginea Acordului de Asociere în anul 2010 și asupra Zonei de Liber Schimb Cuprinzător și Aprofundat (DCFTA), ca parte a Acordului respectiv, în 2012. Părțile de asemenea au elaborat și lansat un Plan de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, implementarea cu succes a căruia constituie un element fundamental care stă la baza asocierii politice și integrării economice a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, prevăzut în Acordul de Asociere, și anume sporirea substanțială a mobilității și contactelor interumane.
 
Negocierile Acordului de Asociere au fost finalizate în mod substanțial la 25 iunie 2013, iar Acordul a fost parafat pe 29 noiembrie 2013. Va dura ceva mai mult timp până când Acordul intra în vigoare. Între timp, sunt necesare acțiuni pentru a asigura ca Părțile să se poată bucura de beneficiile depline ale Acordului, începând cu aplicarea provizorie a acestuia. Scopul actualei Agendei de Asociere este de a pregăti și facilita implementarea Acordului de Asociere, creând cadrul practic prin intermediul căruia pot fi realizate obiectivele primordiale ale asocierii politice și integrării economice. Agenda va înlocui Planul de Acţiuni UE-Moldova elaborat în cadrul Politicii Europene de Vecinătate.
 
În baza structurii Acordului de Asociere, Agenda de Asociere prevede o listă de priorităţi pentru lucrul comun care urmează să fie efectuat în perioada 2014-2016.

 
Faptul că Agenda de Asociere se axează pe un număr limitat de priorități nu afectează domeniul de acțiune sau mandatul dialogului existent în prezent în cadrul Acordului de Parteneriat și Cooperare, altor acorduri relevante sau dimensiunii multilaterale a parteneriatului Estic. De asemenea, nu împiedică îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, odată ce acesta va intra în vigoare sau va fi aplicat provizoriu.

1.         Principiile, instrumentele și resursele pentru implementarea Agendei de Asociere
2.         Prioritățile Agendei de Asociere
 
2.1       Dialogul politic și reforma
2.2       Politica externă și de securitate
2.3       Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
2.4       Cooperarea economică
2.5       Comerț și chestiuni legate de comerț (DCFTA)

 
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida