Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Concluziile Consiliului UE privind Republica Moldova
Council conclusions on the Republic of Moldova
Anul publicarii: 2016
Pagini: 2
Acces: PDF , On-line
Limba: Engleza, Româna,
La 15 februarie 2016  la cea de-a 3447-a Reuniune a Consilului UE pentru afaceri externe au fost adoptat un set de concluzii cu privire la  R.Moldova.
 1. Consiliul își reafirmă angajamentul de a consolida asocierea politică și integrarea economică dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. De asemenea, Consiliul confirmă că toate statele membre au ratificat acordul de asociere.
 2. Consiliul urmărește îndeaproape situația din Republica Moldova. Uniunea Europeană este convinsă că dificultățile actuale pot fi soluționate numai printr-un dialog constructiv între toate forțele politice din țară, care să țină seama de așteptările cetățenilor din Republica Moldova. Pentru a restabili încrederea, sunt necesare rezultate concrete în ceea ce privește reformele.
 3. În acest scop, Consiliul solicită o punere în aplicare accelerată a programului de asociere. Uniunea Europeană își menține angajamentul de a sprijini eforturile de reformă în vederea concretizării beneficiilor acordului de asociere, inclusiv zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, pentru cetățenii Republicii Moldova.
 4. Guvernul Republicii Moldova ar trebui să acorde prioritate reformelor care vizează abordarea problemei politizării instituțiilor de stat și a corupției sistemice, precum și reformei administrației publice care vizează, printre altele, sporirea eficienței organismelor de reglementare, a transparenței și a responsabilității în ceea ce privește gestionarea finanțelor publice, precum și cu privire la elaborarea de politici.
 5. Consiliul invită autoritățile din Republica Moldova să consolideze guvernanța corporativă în sectorul financiar, precum și independența și competențele de supraveghere ale băncii naționale și ale Comisiei naționale a pieței financiare. Consiliul subliniază în special necesitatea numirii guvernatorului băncii naționale pe baza unui proces nepolitizat, transparent și credibil.
 6. Consiliul solicită autorităților din Republica Moldova să se asigure că cazurile de fraudă care i-au afectat sistemul bancar în 2014 fac obiectul unei anchete aprofundate și imparțiale, printre altele în vederea recuperării fondurilor deturnate și a aducerii celor responsabili în fața justiției. Consiliul îndeamnă autoritățile să efectueze audituri ale celor trei bănci sub supraveghere specială prin intermediul unor rapoarte de înaltă calitate și măsuri ulterioare adecvate, în strânsă colaborare cu FMI, precum și să ia în considerare o evaluare a riscurilor sistemice din sectorul bancar. Ar trebui să fie adoptate toate măsurile legislative adecvate, inclusiv alinierea la legislația UE a cadrului juridic de combatere a spălării banilor, pentru a reduce riscul altor fraude bancare.
 7. Consiliul își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de independență a sistemului judiciar și a autorităților de aplicare a legii. Consiliul subliniază importanța punerii în aplicare a unor reforme care să asigure independența, eficiența, transparența și responsabilitatea sistemului judiciar și a instituțiilor anticorupție. Reforma procuraturii, precum și lupta împotriva corupției din sistemul judiciar trebuie să fie abordate în mod prioritar, inclusiv prin recrutare și promovare transparentă și bazată pe merite a judecătorilor.
 8. Consiliul îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să ia măsuri pentru a crea condiții de concurență echitabile pentru mediul de afaceri și pentru a restabili un climat de investiții atractiv și stabil, precum și pentru a îmbunătăți transparența și condițiile de investiții din sectorul energetic. Consiliul subliniază, de asemenea, importanța respectării obligațiilor asumate în temeiul acordului de asociere și al Tratatului de instituire a Comunității Energiei, pentru adoptarea proiectelor de legi relevante, aflate în prezent în curs de examinare, și pentru asigurarea punerii lor în aplicare.
 9. Consiliul reiterează disponibilitatea UE de a sprijini Republica Moldova, inclusiv prin acordarea de asistență tehnică și sprijin acordat prin intermediul proiectelor, cum ar fi misiuni de evaluare inter pares și consilieri la nivel înalt. Reluarea plăților de sprijin bugetar ar putea fi avută în vedere odată ce sunt îndeplinite condițiile politice, financiare și macroeconomice, inclusiv respectarea supravegherii bugetare și a principiilor în materie de transparență. Consiliul solicită guvernului, printre altele, să elaboreze o foaie de parcurs detaliată pentru un program al FMI, care reprezintă un element important în garantarea faptului că sunt abordate preocupările cu caracter macroeconomic. Consiliul salută invitația adresată FMI de Guvernul Republicii Moldova de a trimite o misiune cât mai curând posibil, astfel încât să se angajeze rapid în vederea definirii unui program cuprinzător de stabilizare și de reforme structurale.
 10. Comunicarea eficace și strategică, inclusiv cooperarea cu societatea civilă și mass-media independentă, privind reformele realizate și cele care urmează să fie desfășurate în cadrul acordului de asociere, incluzând zona sa de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, este deosebit de importantă pentru sensibilizarea cetățenilor Republicii Moldova cu privire la beneficiile preconizate să se concretizeze ca urmare a asocierii politice și a integrării economice cu Uniunea Europeană.
 11. Uniunea Europeană salută recentele discuții privind reforma constituțională din Republica Moldova, cu scopul de a preveni blocaje politice în viitor. Uniunea Europeană invită, de asemenea, autoritățile din Republica Moldova să dea curs tuturor recomandărilor OSCE/ODIHR, în special în ceea ce privește transparența finanțării partidelor și răspunderea candidaților aleși.
 12. Consiliul reamintește faptul că libertatea mass-mediei este, de asemenea, un element fundamental al vieții democratice. Consiliul solicită Guvernului Republicii Moldova să îmbunătățească legislația națională în vederea limitării concentrării drepturilor de proprietate din sectorul mass-mediei și în vederea garantării pluralismului.
 13. Consiliul salută angajamentul Republicii Moldova de a gestiona procesul de soluționare a conflictului transnistrean, ca prioritate-cheie, precum și interesul de a relua negocierile cât mai curând posibil, inclusiv în formatul 5+2. De asemenea, Consiliul salută înființarea unui grup de lucru permanent pentru cooperarea dintre Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea poporului găgăuz.
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida