Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
PEV - Raport de progres 2013 – Republica Moldova
Implementation of the European Neighbourhood Policy in the Republic of Moldova Progress in 2013 and recommendations for action
Brussels, 27.3.2014, SWD(2014) 93 final
tradaptare infoeuropa.md
Implementarea Politicii Europene de Vecinătate în Republica Moldova. Realizările din 2013 şi recomandări pentru acţiune
 
"Pachetul de vecinătate" anual  2014 contine o  comunicare comună ("Vecinătatea la răscruce") și un set de rapoarte specifice de țară și regionale.

Raportul cu privire la Republica Moldova subliniază evoluțiile principale și eforturile depuse pentru reformă în 2013 și formulează recomandări pentru anul următor. 

În pofida crizei politice care a afectat țara în prima jumătate a anului 2013 și a amenințat procesul de transformare inițiat în anul 2005 de către autoritățile moldovenești, alegerea unui nou guvern in mai 2013 a permis să se reia dialogul politic UE-Republica Moldova. Acordul de Asociere UE-Republica Moldova (inclusiv DCFTA) a fost parafat în noiembrie. Au fost semnate acorduri noi, însă s-au făcut eforturi semnificative pentru a pune în aplicare cele încheiate anterior, în domeniile de aviație, agricultură, protecție civilă, participarea la agențiile și programele UE, precum și cooperarea in domeniul  politicii de securitate și apărare comună (PSAC).
 
În 2013, Moldova a abordat multe dintre recomandările cheie cuprinse în raportul de progres PEV de anul trecut. Aceasta a finalizat implementarea planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor înaintea reformelor judiciare și de aplicare a legii, a început restructurarea cadrului anti-corupție; a intensificat implementarea planului de acțiune pentru drepturile omului și a planului de acțiune în sprijinul romilor; a menținut dialogul său cu Tiraspolul, și a continuat cu reforme de reglementare și sectoriale dificile. Pe baza raportului din acest an, precum și în vederea punerii în aplicare susținută a planului de acțiune PEV în 2014, având în vedere obiectivul general al bunei guvernări în toate ramurile puterii, precum și necesitatea unei voințe politice coerente și predictibilitate politică pentru a asigura eficienta implementarea, Republica Moldova este invitată:
 
Informaţii suplimentare
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida