Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: Guvernul RM
Programul Comprehensiv de Consolidare Instituţională 2011-2013 pentru Republica Moldova: Documentul Cadru
Comprehensive Institution Building Programme 2011-2013 for the Republic of Moldova: Framework Document
Programul Comprehensiv de Consolidare Instituţională (CIB) este un document cadru pe termen mediu al Parteneriatului Estic, elaborat de Comisia Europeană şi Republica Moldova în comun acord. Acesta reprezintă un instrument de asistenţă pentru Republica Moldova în efortul său de a consolida capacitatea instituţională în cadrul unui şir de instituţii relevante, responsabile de pregătirea şi implementarea viitorului Acord de Asociere dintre Uniunea Europeană şi  Republica Moldova.

Documentul Cadru privind Programul Comprehensiv de Consolidare Instituţională care a fost semnat, identifică provocările majore pentru realizarea reformelor şi sugerează o listă indicativă de instituţii care ar putea beneficia direct de pe urma acestui Program. 

Programul Comprehensiv de Consolidare Instituţională va aborda reforma administraţiei publice pentru a asigura capacitatea de a implementa viitorul Acord de Asociere; va contribui la asigurarea respectării supremaţiei legii, drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi va pregăti Republica Moldova pentru negocierea şi implementarea angajamentelor asumate de Republica Moldova cu referire la stabilirea zonei de liber schimb cuprinzătoare şi aprofundată, după cum va fi stipulat în Acordul de Asociere.

Lista indicativă a instituţiilor care vor beneficia de pe urma Programului include: Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi Direcţia Politici în Sănătate Publică a Ministerului Sănătăţii.

Un buget indicativ de 41.16 milioane de euro a fost prevăzut pentru Programul Comprehensiv de Consolidare Instituţională din cadrul Programului Naţional Indicativ al Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) pentru anii 2011-2013 pentru Republica Moldova. Aceste fonduri vor fi alocate prin intermediul a două proiecte Twinning, a proiectelor de asistenţă tehnică, a stagiilor administrative şi a instruirilor specializate. De asemenea, se va oferi echipamentul necesar pentru ca Republica Moldova să se alinieze normelor şi standardelor Uniunii Europene la nivel de diferite domenii.

Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida