Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
RELAŢIILE CU REPUBLICA MOLDOVA – Concluziile Consiliului UE
Locul: Bruxelles
Anul publicarii: 2018
Pagini: 8
Acces: PDF , On-line
6279/18 COEST 36,  26 februarie 2018

În concluziile sale, Consiliul își reafirmă angajamentul de a consolida asocierea politică și integrareaeconomică dintre UE și Republica Moldova, acționând în parteneriat strâns pe baza acordului de asociere intrat în vigoare în iulie 2016. Consiliul reamintește faptul că UE se angajează în continuare să sprijine progresele în ceea ce privește reformele necesare pentru ca cetățenii Republicii Moldova să poată beneficia de avantajele oferite de acordul de asociere, inclusiv de zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare.

Consiliul a discutat și a adoptat ultima dată concluzii privind Republica Moldova la 15 februarie 2016. Aceste concluzii s-au axat pe reformele pe care Republica Moldova trebuia să le realizeze în conformitate cu acordul său de asociere pentru a îndeplini așteptările cetățenilor. De atunci, autoritățile din Republica Moldova au adoptat mai multe inițiative legislative legate de reformele respective, identificate ca priorități în concluziile Consiliului. Recunoscând măsurile întreprinse deja de către Republica Moldova, Consiliul insistă asupra faptului că punerea în aplicare și continuarea reformelor inițiate în 2016 sunt de importanță covârșitoare.

În perspectiva viitoarelor alegeri, Consiliul își exprimă regretul cu privire la faptul că noua lege electorală nu abordează unele dintre recomandările esențiale din avizul comun al Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și al OSCE/Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, reamintind că alegerile transparente, deschise tuturor și credibile la nivel central și local sunt de o importanță majoră.

De asemenea, Consiliul reamintește că libertatea și pluralismul mass-mediei sunt condiții esențiale pentru o societate democratică și îndeamnă Republica Moldova să continue reformele care vizează concentrarea proprietății asupra mass-mediei și garantarea libertății și pluralismului mass-mediei.

Consiliul subliniază că ar trebui canalizate de urgență noi eforturi către o combatere mai fermă a corupției, încununată de rezultate palpabile, care să fie însoțită de o reformă profundă a sistemului judiciar, inclusiv a parchetului. De asemenea, Consiliul subliniază faptul că acest proces de reformă ar trebui să includă anchete și urmăriri penale amănunțite, imparțiale și cuprinzătoare ale tuturor celor implicați în frauda bancară masivă care a fost expusă în 2014.
 

Informaţii suplimentare
http://www.infoeuropa.md/moldova-in-vizorul-europei/angajamentul-ue-vis-a-vis-de-moldova-pe-agenda-consiliului-afaceri-externe-al-ue

 

Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida