Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Sursa: IPRE
Al II-lea Raport Alternativ privind implementarea Acordului de Asociere cu UE (Trimestrul I-III 2017)
Locul: Chişinău
Anul publicarii: 2017
Pagini: 60
Cuvinte cheie: acord de asociere, ,
Acces: PDF , On-line
Scopul prezentului Raport Alternativ este de a oferi o evaluare independentă rezultatelor înregistrate în implementarea angajamentelor Acordului de Asociere în conformitate cu obiectivele setate în PNAIAA II (2017-2019), în special pe parcursul primului trimestru ale anului 2017.
În cadrul prezentului raport au fost analizate cantitativ 390 de măsuri ale PNAIAA monitorizate în perioada Trimestrului I-III al anului 2017. Analiză statistică este completată de un indice al efortului de implementare depus de către autoritățile naționale. Adițional, raportul include și o analiză calitativă a domeniilor cheie relevante celor 5 Titluri ale Acordului, care în opinia autorilor au un efect multiplicator asupra realizării angajamentelor Acordului de Asociere. Evaluarea calitativă de asemenea este însoțită de aprecieri generale cu privire la progresul înregistrat, care se corelează inclusiv cu constările cantitative, precum și cu indicele efortului de implementare. În cadrul analizei calitative autorii au luat în considerație ultimele evoluții înregistrate până la 15 decembrie 2017. Metodologia de evaluare este anexată la prezentul Raport (Anexa 1).

Prezentul Raport este structurat în 6 capitole. Primul capitol include (1) sinteza cantitativă a ratei de realizare de către autoritățile naționale a măsurilor planificate de PNAIAA II, inclusiv (2) analiza comparativă pe fiecare din cele 5 Titluri evaluate, dar și (3) gradul total de implementare, raportată la
toate cele 1411 de măsuri planificate în PNAIAA II până la sfârșitul anului 2019. De asemenea, prima parte include și principalele constatări calitative ale parcursului de implementare în perioada de referință.

Următoarele capitole ale Raportului includ evaluările cantitative și calitative pe fiecare din cele 5 titluri monitorizate (Titlul II-VI) ale PNAIAA II. Adițional, după fiecare capitol analizat sunt formulate un set de concluzii și recomandări tematice pentru autoritățile naționale, în special având în vedere actualizarea PNAIAA II planificată de autorități pentru a include prioritățile convenite în noua Agenda de Asociere UEMoldova (2017-2019)
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Obiectiv European
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida