Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE
Documentul reflectă gradul de realizare a Acordului de asociere cu UE în decursul unui an şi jumătate, de la punerea provizorie în aplicare a acestuia la 1 septembrie 2014 până la 31 decembrie 2015
În conformitate cu Hotărîrea de Guvern Nr. 808 din 7 octombrie 2014, modificată prin Hotărîrea Nr. 713 din 12 octombrie 2015, informaţia detaliată privind realizarea fiecărei măsuri poate fi accesată pe platforma online de raportare

 

Ianuarie 2016

Sinteza Raportului de Implementare a Acordului de Asociere RM – UE ianuarie 2016

Documentul în cauză reflectă gradul de realizare a Acordului de asociere cu UE în decursul unui an şi jumătate, de la punerea provizorie în aplicare a acestuia la 1 septembrie 2014 până la 31 decembrie 2015, în baza Planului naţional de acţiuni aprobat de guvern. În el sunt arătate evoluţiile pe domeniile vizate, ponderea acţiunilor întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite, evaluarea progresului înregistrat şi impactul real asupra sectoarelor respective.

Potrivit estimărilor efectuate, în perioada de referinţă se atestă un progres general moderat, cu un nivel diferit de implementare a acţiunilor planificate: pe anumite domenii a fost înregistrat un progres de peste 80%, pe altele mai puţin de 50%, astfel încât la 1 ianuarie 2016 acţiunile preconizate au fost realizate în medie de 63% din totalul angajamentelor fixate în Planul naţional de acţiuni pentru perioada 2014 – 2015.

În acelaşi timp, a fost înregistrat un anumit progres în ajustarea cadrului legislativ naţional la standardele Uniunii Europene, obiectivele stabilite în acest sens, unele având un termen de realizare de până la 10 ani, fiind realizate în proporţie de aproximativ 20 %.
Căutare
Acordul de Asociere

TEXTUL Acordului de Asociere UE - RM

Monitor Oficial, 18.07.2014, Nr. 185-199 

Jurnal Oficial al UE
L 260, 30.8.2014,
p. 4-738


AGENDA de Asociere

GHIDUL AA
Ghid succint al AA
Ghidul AA/ZLSAC
Ghid ZLSAC
Prevederile AA: Ghid

AA - Mituri şi fapte
 
NEGOCIERILE

PARAFAREA (29.11.2013)
SEMNAREA (27.06.2014)

RATIFICAREA

Aplicarea cu titlu provizoriu (1.09.2014)

Intrarea în vigoare
1.07.2016

 

IMPLEMENTAREA 2014-2016

Planul naţional de acţiuni
MO, 10.10.2014
actualizat MO., 12.10.2015

Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul i 2015–2016
MO 04.09.2015

MONITORIZARE

Raporul de Progres
01.2016
Raportul Guvernului
Raportul Euromonitor
Raportul IPRE
Modulul Agora
 
BENEFICIIELE Beneficiile  AA UE - RM
 
NOUTĂŢI DOCUMENTE
Obiectiv European
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida