Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
Uniunea Europeană
Vă aflaţi aici: // Home / Uniunea Europeană / UE / Generalităţi
Generalităţi
 

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 28 de ţări.*

Timp de peste o jumătate de secol a contribuit la menţinerea păcii, stabilităţii şi prosperităţii, a ridicat standardele de viaţă, a lansat o monedă unică şi a evoluat constant către crearea unei pieţe unice în cadrul căreia persoanele, bunurile, serviciile şi capitalul să poată circula liber, ca şi cum s-ar afla pe teritoriul unei singure ţări.

UE a fost creată în perioada de după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice  : ţările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic şi astfel se evită riscul izbucnirii unui conflict.

De atunci, Uniunea a evoluat mult, transformându-se într-o piaţă unică imensă, cu o monedă comună, euro. Ceea ce a început ca o uniune strict economică a devenit treptat o entitate cu activităţi în nenumărate domenii, de la ajutor pentru dezvoltare, până la politica de mediu.
 
UE promovează activ drepturile omului şi democraţia  şi are cele mai ambiţioase obiective de reducere a emisiilor pentru a combate schimbările climatice. Datorită eliminării controalelor de la frontierele interne, cetăţenii europeni pot călători liber aproape peste tot în UE. De asemenea, europenilor le este acum mult mai uşor să locuiască şi să muncească în altă ţară a Uniunii.
*    1.07.2013 - Croaţia a devenit al 28-lea stat membru al Uniunii Europene 
Croaţia a devenit al 28-lea stat membru al Uniunii Europene - See more at: http://stiri.tvr.ro/croatia-a-devenit-al-28-lea-stat-membru-al-uniunii-europene_32300.html#sthash.fPK16M0Q.dpuf
Croaţia a devenit al 28-lea stat membru al Uniunii Europene - See more at: http://stiri.tvr.ro/croatia-a-devenit-al-28-lea-stat-membru-al-uniunii-europene_32300.html#sthash.fPK16M0Q.dpuf
Mai mult  Informaţii generale despre Uniunea Europeană

istoria UE

                 
La 9 mai 1950, ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman,
propune pentru prima dată ideile care vor sta la baza construcţiei europene.
Mai mult :

Părinții fondatori ai UE

VIDEO „Statele Unite ale Europei”, Winston Churchill, 1948


Date cheie

1951  Instituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului de către cei şase membri fondatori (Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos)
1957  Tratatul de la Roma instituie o piaţă comună
1973 Comunitatea se extinde (+ Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit) şi dezvoltă politici comune 
1979  Primele alegeri prin vot universal direct pentru Parlamentul European
1981  Prima extindere în spaţiul mediteranean ( Grecia s-a alăturat Comunităţii, urmată de Spania şi Portugalia în 1986.)
1993:  Realizarea pieţei unice
1993 Tratatul de la Maastricht instituie Uniunea Europeană
1995  UE se extinde la 15 membri (+Austria, Finlanda şi Suedia)
2002  Introducerea bancnotei şi monedei euro
2004 10 ţări noi aderă la Uniune ( Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia şi Slovacia)
2007 Aderarea României şi Bulgariei 
2009 Intră în vigoare Tratatul de la Lisabonacare modifică Tratatele precedente. Noul act este conceput pentru a aduce un plus de democraţie, eficienţă şi transparenţă în cadrul UE

 
2013 Aderarea Croației ( 1.07.2013)
 


Alte surse pentru istoria / arhivele UE


Dreptul european este format din legislaţia primară şi cea secundară. Tratatele (legislaţia primară) reprezintă normele care stau la baza tuturor acţiunilor Uniunii

Legislaţia secundară, care include regulamentele, directivele şi deciziile, derivă din principiile şi obiectivele stabilite prin tratate.

Procedura standard de luare a deciziilor la nivelul UE este cunoscută sub numele de procedură legislativă ordinară ( codecizie). Aceasta înseamnă că Parlamentul European, ai cărui membri sunt aleşi prin vot direct, trebuie să aprobe legislaţia UE împreună cu Consiliul (care reprezintă guvernele celor 27 de state membre). Comisia elaborează şi implementează legislaţia europeană.

Mai mult

Bugetul UE este finanţat din surse care includ un procent din produsul naţional brut al fiecărui stat membru. Acest buget este orientat către domenii foarte diferite, cum ar fi creşterea nivelului de trai în regiunile mai sărace sau garantarea siguranţei alimentare. Euro este moneda comună a celor mai multe ţări ale Uniunii. Mai mult:

Euro (€ ) este moneda oficială a 19* din cele 28 de state membre ale UE Introducerea monedei euro -  1999.

In urma Consiliului European de la Madrid din decembrie 1995, moneda unică poartă denumirea „euro”. Euro are o sută de subdiviziuni. O subdiviziune a euro se numește „cent”. Simbolul euro este €, iar codul ISO este EUR.

În momentul lansării, la 1 ianuarie 1999, euro a devenit noua monedă oficială a 11 state membre, înlocuind, în două etape, vechile monede naţionale – precum marca germană şi francul francez. La început, euro a fost introdus ca monedă virtuală pentru efectuarea de operaţiuni de plată care nu implicau bancnote şi monede, precum şi în scopuri contabile, în timp ce vechile monede, considerate subunităţi ale euro, continuau să fie folosite pentru efectuarea de plăţi în numerar. Ulterior, la 1 ianuarie 2002, euro a fost introdus sub formă de bancnote şi monede. Procesele de introducere a monedei euro

Euro nu este moneda tuturor statelor membre. Două ţări (Danemarca şi Regatul Unit) au optat pentru clauza de neparticipare prevăzută în Tratat, iar restul (majoritatea noilor state membre şi Suedia) nu au îndeplinit criteriile stabilite în vederea adoptării monedei unice. În momentul în care le vor îndeplini, monedele lor naţionale vor fi înlocuite de euro.

La data de 23 iulie 2014, Consiliul Uniunii Europene a aprobat solicitarea Lituaniei de a adera la zona euro la 1 ianuarie 2015.

Lituania - a 19-a ţară membră a Zonei Euro de la 1 ianuarie 2015

Procesele de introducere a monedei euro

 

Mai mult

 Linkuri utile

Informaţii suplimentare
© Uniunea Europeană, 1995-2014
Actualizat decembrie 2014
Documente aferente
Audiovizual
Instituţiile UE, prin prisma preşedinţilor lorIn focus

11.06.2014 - Proiectul de buget al UE pe 2015 sprijină creșterea economică a Europei, în ciuda unor constrângeri financiare

Angajamente: 145,6 miliarde EUR; plăți: 142,1 miliarde EUR.. Cea mai mare parte a acestor angajamente vizează proiecte viitoare menite să sporească puterea economică a Europei, în timp ce aproximativ 40 % din plăți încă acoperă proiectele finanțate de UE în perioada financiară 2007-2013.  Detalii

5.05.2014  Previziunile din primăvara lui 2014: o creștere cu o bază mai largă

Previziunile de primăvară ale Comisiei Europene indică o continuare a redresării economice în UE în urma ieșirii din recesiune în urmă cu un an. Creșterea PIB-ului real va ajunge în 2014 la 1,6% în UE și 1,2% în zona euro și va crește în continuare în 2015 la 2,0% și, respectiv, 1,7%.  Detalii

25.02.2014 Perspectivele economice ale UE se consolidează. Principalii indicatori evidențiază o creștere a PIB-ului în viitorul apropiat, iar condițiile pentru o redresare susținută pe termen mediu se îmbunătățesc.  Detalii

13.11.2013 Semestrul european 2014: consolidarea redresării economice Pachetul de recomandări economice și bugetare stabilește prioritățile pentru 2014, inclusiv combaterea șomajului și reluarea activității normale de creditare a economiei.Cea mai mare provocare cu care se confruntă în prezent economia europeană este identificarea modalităților menite să favorizeze redresarea. Acesta este principalul mesaj care reiese din analiza anuală a creșterii  , adoptată de Comisia Europeană. Adoptarea sa marchează începerea celui de-al patrulea semestru european de coordonare a politicilor economice, în contextul în care se observă o reluare a creșterii economice și statele membre fac progrese privind corectarea dezechilibrelor generate înainte de criză. Din acest motiv, Comisia își menține strategia echilibrată pentru creștere economică și locuri de muncă și pune accentul pe cinci priorități majore pentru anul următor: Detalii


05.06.2013 Letonia este pregătită să adopte moneda euro în 2014

Comisia Europeana si-a dat acceptuli pentru intrarea Letoniei in zona euro incepand cu 1 ianuarie 2014, declarand ca tara este pregatita dupa ce a facut eforturile necesare pentru a rezolva criza financiara din perioada 2008-2009. Procedura va fi încheiată după ce Consiliul de Miniștri, hotărând cu unanimitatea statelor membre din zona euro și Letonia, va stabili în mod irevocabil cursul de schimb a latsului leton la euro. Letonia, care a aderat la UE n 2004, devine cea de-a 18-a tara care adopta moneda euro, dupa ce vecinii din Estonia au intrat in zona euro in ianuarie 2011.Detalii

11.03.2013 Prioritățile de politică economică ale UE pentru 2013

* consolidarea fiscală diferențiată și favorabilă creșterii;
* restabilirea împrumuturilor normale acordate economiei;
* promovarea creșterii și a competitivității;
* combaterea șomajului;
* modernizarea administrației publice. Detalii

08.10.2012 - MES a fost lansat

în marja reuniunii Eurogrupului din 8 octombrie, dată la care s-a desfășurat și reuniunea inaugurală a Consiliului guvernatorilor MES. MES va fi elementul esențial al „zidului de protecție” al finanțelor Europei și va face parte integrantă din strategia de asigurare a stabilității financiare în zona euro.

Informații suplimentare:

02.02.2012 - Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate (MES) a fost semnat

Noul tratat privind crearea unui Mecanism european de stabilitate (MES) a fost semnat la 2 februarie de către ambasadorii la Bruxelles ai țărilor din zona euro.  MES va fi o instituție financiară internațională cu sediul la Luxemburg, care va sprijini țările din zona euro,
Despre UE

În  numai 12 lecţii, puteţi afla care sunt activităţile şi obiectivele UE şi cum funcţionează aceasta.
  • De ce avem nevoie de UE?
  • Care sunt competenţele UE?
  • Cronologia construcţiei europene
  • Care este viitorul UE?
EUROPA: Revista pentru tineri

Videomateriale didacticePremiul Nobel
12.10.2012 - UE a câştigat Premiul Nobel pentru pace 2012, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale, pe parcursul a peste şase decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor omului în Europa. 
Detalii

Dosar de presa
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida