Harta site Contacte
Loading
Pagina Proiectului “Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă” poate fi consultată în Compartimentul „Informare Europeană” al Portalului
UE - donatorul principal al RM
UE şi Republica Moldova (RM) au iniţiat negocierile cu privire la Acordul de Asociere RM-UE (AA) în Chişinău pe 12 ianuarie 2010.

Acordul de Asociere
a înlocuit Acordul de parteneriat şi cooperare RM-UE (APC) care a intrat în vigoare în iulie 1998 şi stabilea un cadru de cooperare pentru relaţiile UE-RM. Cadrul introdus de APC a intrat în vigoare în 2005 odată cu Planul de acţiuni al Politicii Europene de Vecinătate care includea elemente importante pentru o colaborare mai strânsă precum apartenenţa comună, diferenţierea, valoarea adăugată, prioritizare şi monitorizare.

Strategia de ţară (ST) pentru perioada 2007-2013 şi Programul Naţional Indicativ (PNI) pentru perioada 2011-2013 au stabilit detaliat obiectivele şi rezultatele care urmează a fi atinse în această perioadă

Acordul de Asociere dintre Moldova şi UE a fost parafat în data de 28 noiembrie 2013, la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. La începutul lunii iulie, documentul a fost ratificat în Parlamentul Republicii Moldova  Incepand cu 1 septembrie a survenit aplicarea provizorie a Acordului de Asociere. Aplicarea provizorie survine până la ratificarea de către statele membre ale UE a Acordului de Asociere.

În baza structurii Acordului de Asociere, a fost adoptata Agenda de Asociere, care prevede o listă de priorităţi pentru lucrul comun ce urmează să fie efectuat în perioada 2014-2016.

Agenda de Asociere înlocuieşte Planul de Acţiuni RM-UE semnat la 22 februarie 2005 în cadrul Politicii Europene de Vecinătate. Agenda incorporează elemente politice, inclusiv dialog politic, reforma pentru consolidarea instituţiilor democratice, statul de drept, independența justiţiei, respectul pentru drepturile omului, cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate, precum şi soluţionarea paşnică a conflictelor, cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii. Agenda prevede şi aspecte economice şi comerciale,  inclusiv o cooperare sectorială în domeniul energetic, transport, ocuparea forţei de muncă şi protecţie socială.


Cadru unic de asistență 2014-2017
Noua finanțare a UE pentru Republica Moldova este destinată sprijinului modernizării instituțiilor publice cheie care pun în aplicare AA / ZLSAC, îmbunătățirii politicii finanțelor publice și de management, competitivității în afaceri și a celei comerciale din mediul rural oportunitățile comerțului cu UE și protecția minorităților și a grupurilor vulnerabile .

 Programul va contribui în continuare la asocierea politică și integrarea economică cu UE în cadrul inițiativei Parteneriatului estic. Este un prim pachet de asistență bilaterală acordată pentru Republica Moldova în conformitate cu Cadrul unic de asistență, care stabilește obiectivele și prioritățile strategice pentru viitoarea cooperare a UE-Republica Moldova în 2014-2017

 
Cadrul unic de asistență (CUA) în sprijinul UE pentru Republica Moldova, în 2014-2017 a fost adoptat la 11 iunie 2014. Acesta este un document de program care va consemna sprijinul UE pentru țară în următorii patru ani. CUA a fost consultat cu autoritățile naționale, societatea civilă, instituțiile UE și statele membre a UE.

 Programul anual de acțiune 2014

Pachetul Uniunii Europene de sprijin anual (Programul anual de acțiune 2014) a oferit suma de 101 milioane € drept alocare bilaterală pentru Republica Moldova. Finanțarea a fost acordată prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (IEV) pentru două acțiuni:

1.Sprijin pentru Reformele politice ale Finanțelor Publice din Republica Moldova (37 de milioane €): pentru a ajuta Ministerul Finanțelor, Parlamentul și Instituția Supremă de Audit a Republicii Moldova în procesul de consolidare a bunei guvernări, politica fiscală eficiență, politica transparentă și responsabilă a finanțelor publice și consolidarea sistemelor de management financiar public.

2.Programul european de vecinătate pentru agricultură și dezvoltare rurală (ENPARD) Republica Moldova - Sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală (64 milioane €): destinat pentru sporirea dezvoltării rurale prin ameliorarea dialogului politic, guvernării și a serviciilor de livrare a suportului înn conformitate cu necesitățile fermierilor privați în scopul creșterii competitivității în sectorul agricol. O parte din a doua acțiune va fi destinată intensificării în continuare a dialogului între autoritățile centrale și regionale (cum ar fi Găgăuzia).

Sprijin suplimentar în 2014

La 2 mai 2014, Comisia Europeană a aprobat un program de sprijin în favoarea Republicii Moldova (30 milioane €), care vizeaza competitivitatea business-ului mic, dezvoltarea legislației naționale în conformitate cu standardele de calitate ale UE și promovării exporturilor și oportunităților de investiții, comunicare și campanii de informare cu privire la acordul comercial ZLSAC cu UE.

Acest sprijin suplimentar a fost acordat prin noul meecanism al Instrumentului european de vecinătate - "mai mult pentru mai mult".domenii de cooperare
În cadrul PNI pentru 2011-2013 Republica Moldova a beneficiat de 273.14 milioane euro de la Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat în trei domenii prioritare:

  •  bună guvernare, supremaţia legii şi libertăţile fundamentale;
  • dezvoltarea socială şi umană;
  •  comerţ şi dezvoltarea durabilă.
Politica europeană de vecinătate (PEV) este susținută de o asistență financiară substanțială a UE.

 Pentru perioada financiară 2014-2020, IEVP a fost inlocuit de noul Instrument european de vecinătate (IEV). IEV are un buget de 15,4 miliarde € pentru întreaga vecinătate (în prețuri curente), ceea ce este în general comparabil cu finanțarea totală alocată pentru perioada financiară precedentă 2007-2013 în cadrul IEVP. Acest instrument de cooperare va continua să fie administrat de către DG Dezvoltare și Cooperare - EuropeAid, care transforma deciziile luate la nivel politic în acțiuni la fața locului.

Acest instrument de finanțare, care răspunde relațiilor în evoluție dintre UE și țările partenere, va continua să asigure procesul de democratizare și să îmbunătățească dezvoltarea economică și socială în vecinătatea imediată a UE, sprijinind astfel procesul de reformă deja efectuată de țările partenere.

In cadrul vizitei Comisarului European pentru politica de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn,  care a venit la 6 noiembrie 2014 în Republica Moldova, la invitația Premierului Iurie Leancă, au fost semnate două documente privind extinderea asistenței Uniunii Europene pentru Republica Moldova .

Este vorba despre
Potrivit Memorandumului de înţelegere, Republica Moldova va primi, în următorii trei ani, un sprijin de până la 410 milioane de euro din partea UE. Această asistenţă va merge prioritar pentru reforma administraţiei publice, dezvoltarea agricolă şi rurală, reforma poliţiei şi managementul frontierei.
  •  Acordul privind finanţarea Programului de susţinere pentru crearea Zonei de Liber Schimb - prevede o asistenţă de 30 de milioane de euro. Acest program va ajuta instituţiile publice, cetăţenii şi comunitatea de afaceri să se folosească la maximum de deschiderea pieței europene pentru produsele moldovenești. De asemenea, Programul va contribui la dezvoltarea competitivităţii întreprinderilor mici şi a legislaţiei conform standardelor de calitate ale Uniunii Europene şi va promova exporturile şi oportunităţile investiţionale.
Alte instrumente UE acordă suport Republicii Moldova în următoarele domenii: cooperare transfrontalieră
  • justiţie şi afaceri interne
  • sectorul energetic şi mediu
  • democraţie şi drepturile omulu
  • educaţie
Proiectele care urmează a fi finanţate sunt determinate în procesul de elaborare a Programului Naţional Indicativ multianual în baza Strategiei de ţară şi Programelor anuale de acţiuni. Guvernul Republicii Moldova participă activ la elaborarea ambelor documente şi, de asemenea, a documentelor de proiect.

Conceptul proiectului propus pentru finanţare de către UE trebuie să corespundă următoarelor criterii

Proiectele finanţate de UE sunt implementate după realizarea procedurii de tender în conformitate cu regulamentele financiare ale UE (Ghidul practic privind procedurile de contractare pentru acţiunile externe ale CE - PRAG).

Topul Agențiilor Donatoare


Topul RegiunilorTopul SectoarelorPredictibilitatea Ajutorului
Tipul FinanțăriiSursa  

Informaţii suplimentare

Programarea IEV (2014-2020)

Finantare: programe şi instrumente comunitare
Căutare
©2011, Moldova Europeana
DQ Team
Menţinerea portalului în perioada 2014-2015 a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA
Portalul a fost realizat de Centru de Resurse "DIALOG-PRO" cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Fundaţiei Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida